Select Page

Per motius de l’excepcional sequera, la Conselleria de Governació ha
limitat les cremes en tota la comunitat Valenciana. Per a aquells
municipis que tenen Pla de Cremes, com és el cas d’Altea, les condicions
especials de cremes que es descriuen en aquest Pla, s’avancen al 15 de
maig. Aquestes condicions especials es resumeixen en:

-Prohibició
total de fer foc en els polígons 1, 2 3 i 4 d’Altea, considerada Zona
d’Alt Risc (tota la zona al nord de la carretera d’Altea la Vella a Callosa)

-Per a la Zona de Baix Risc (resta de terme municipal)
s’autoritza l’ús del foc per a l’eliminació de restes de podes de
cítrics i nespra, de dilluns a dijous des del clarejar fins a les 11 i
és obligatori l’ús de cremador amb reixeta superior, així com disposar
d’algun mitjà d’extinció (motxilla amb aigua, pala, etc.)

Aquestes
condicions són les que s’especifiquen en el nostre Pla de Cremes que
per a un període normal comencen a aplicar-se a partir de l’1 de juny, i
que per les condicions de sequedat extrema s’avancen per Conselleria de
Governació al 15 de maig.

Pin It on Pinterest