Select Page
  • El Romanent de Tresoreria se situa per primera vegada en positiu des de 1991, aconseguint els 200.000 euro.

El regidor d’Hisenda, Pedro Barber, adonarà en el Ple de demà dimecres
de la Liquidació de l’exercici pressupostari de 2013, que llança un
superàvit de 5.246.000 euros. Aquesta òptima xifra és el resultat de la
diferència entre els Ingressos registrats per l’Ajuntament en 2013, amb
una quantia de 26.340.000 euros, i les Despeses, que l’any passat van
aconseguir un import de 21.094.000 euros.

  En aquesta mateixa
línia, i per primera vegada des de 1991, els Comptes Municipals han
aconseguit que el Romanent de Tresoreria siga positiu, xifrant-se en
200.000 euros. De fet, l’Informe de l’Interventor no deixa lloc a dubtes
de la millorança de les Arques Municipals, en assegurar que
“l’Ajuntament segueix millorant la seua situació a curt termini” i afig
que “el Romanent de Tresoreria és ja positiu, després de molts anys,
fins i tot liquidant varis d’ells amb imports negatius molt engruixats”.
cal destacar que en 2011 el Romanent Negatiu de Tresoreria aconseguia
els 15,5 milions d’euros.

  Per tot açò, l’Interventor conclou en
el seu informe que “la conseqüència immediata és la millora visible en
el termini de pagament a proveïdors, que marca una evolució positiva” i
que “es compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, amb capacitat
de finançament consolidat a 31/12/2013 del grup local”.

  Tal com
ha manifestat Pedro Barber, de la Liquidació de 2013 també es desprenen
altres xifres positives, com el fet que “quan aquest equip de govern va
arribar a l’Ajuntament en 2011 ens trobem amb que es devia a bancs i
proveïdors un muntant de 44,5 milions d’euros. Mentre que, actualment,
hem aconseguit rebaixar aqueixa xifra fins als 34,3 milions d’euros”.

 
Per a l’edil, “tots aquests bons resultats han sigut possibles gràcies
a les mesures econòmiques engegades, tant per part del Govern Central,
amb els Planes de Pagament a Proveïdors, com pel propi Ajuntament
d’Altea, que ha aprovat fins a tres plans de Sanejament i Ajust, amb
mesures de contenció de la despesa (com la reducció dels sous dels
polítics, l’eliminació de mòbils i dietes dels regidors i concursos
públics per a obtenir millors preus i més ajustats);mesures per aprimar l’Administració (com l’eliminació de lloguers
d’oficines, la reorganització de la plantilla municipal i la creació
d’una oficina de control pressupostari i despesa); i mesures encaminades
a una millor gestió dels serveis (com la gestió indirecta de Palau
Altea, l’encomana de la neteja i brossa a l’Empresa Pública i els
concursos públics d’assegurances, ascensors i telefonia, entre altres)”.
“Tot açò ha permès una reducció de la despesa corrent d’un 25%”, ha
remarcat.

  En aquest sentit, Barber ha recordat que l’Ajuntament
va aprovar en 2011 el ‘Pla de Sanejament i Reactivació Econòmica’, amb
l’únic vot en contra del PSOE, i que en aquell moment ja es va anunciar
que “a partir de 2014 el Consistori engegaria un ‘Pla de Normalització i
Dinamització de l’Economia Local, tal com hem fet”. Segons ha explicat,
“des de l’Ajuntament anem a seguir en aquesta mateixa senda de la
recuperació, perquè l’any que ve ja puguem parlar d’inversió”.

Així mateix, i com a mostra d’una millora en la nostra economia local,
Barber ha oferit altres xifres com que en 2013 es van recaptar per
l’Impost de Construcció (ICIO) 400.000 euros més dels previstos; un 50%
més del calculat per les llicències de taules i cadires de les
terrasses; i un 60% més del previst per llicències d’obertura.

Finalment, ha insistit que “totes aquestes mesures d’ajust econòmic,
moltes d’elles difícils de prendre, que hem implementat durant els
últims anys, han permès que poguérem mantenir les despeses en Serveis
Socials, Sanitat i Educació, per considerar-les partides prioritàries”.
“Encara que estiguem sanejant els Comptes Municipals, el nostre objectiu
prioritari va a seguir sent la creació d’ocupació en la nostra
localitat i, en funció de l’evolució dels pròxims anys, podrem anar
ajustant la reducció d’impostos i començar les inversions”, ha conclòs
Barber.

Pin It on Pinterest