Select Page

El passat 30 de gener l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, es va reunir amb
els comerços de l’Avinguda Jaume I, C/ Raspall-Plaça dels Esports i
Avinguda de la Comunitat Valenciana per a prémer la seua opinió sobre la
conveniència de desenvolupar en la nostra localitat un ‘Centre
Comercial Obert’ (CCO). En aquesta trobada, se’ls va facilitar als
assistents un qüestionari perquè pogueren aportar els seus suggeriments i
als comerços que no van assistir, també se’ls va fer arribar el citat
qüestionari.

Una vegada analitzades les enquestes, ja emplenades
i retornades a l’Ajuntament (un total de 102 comerços l’han retornat,
de 167 enquestes lliurades) la principal conclusió que s’extrau és que
els comerciants es mostren a favor de la creació d’un ‘Centre Comercial
Obert’ (62,75%). De fet, en les tres zones consultades, la majoria de
comerciants s’ha manifestat a favor de la iniciativa, amb els següents
percentatges: Av. Jaume I (52,78%); C/Raspall-Plaça dels Esports
(90,91%); i Av. Comunitat Valenciana (75%).

Arran d’aquesta
enquesta, Ortiz ha volgut pronunciar-se per a deixar clar que en cap
moment es va a imposar cap iniciativa als comerciants i veïns, que no
compte amb el seu suport i implicació. Per açò, l’Alcalde ha manifestat
que “considerem que un ‘Centre Comercial Obert’ comporta un disseny
coordinat, creació d’infraestructures i serveis i una gestió compartida
dels comerços”.

Com a exemple dels serveis afegits que pot
suposar la creació d’un CCO, es troba la possibilitat de lliurament a
domicili de les compres, guarderia o aparcacoches, entre uns altres.
Serveis que estarien a la disposició dels clients que realitzaren les
seues compres en els establiments que s’hagen associat dins del CCO.

Per
a Ortiz, l’objectiu essencial és “aconseguir un entorn agradable,
acollidor i atractiu”. Encara que ha reiterat que “qualsevol proposta de CCO que afecte a la resta de comerciants (els no associats) i als
veïns, haurà de comptar amb el seu suport i consens”. “En cap cas hi
haurà peatonalització si no compte, no solament amb el suport dels
comerciants associats al CCO, sinó amb els comerços i veïns de les
zones afectades”, ha assegurat el Primer Edil.

Amb totes
aquestes dades en la mà, el calendari de treball que s’ha marcat des
d’Alcaldia passarà, en primer lloc, per convocar una reunió amb els
comerciants que recolzen el CCO, amb l’objectiu d’iniciar els tràmits
per al possible compliment dels requisits: d’una banda, les
característiques de la gestió compartida i professionalitzada; i,
d’altra banda, que es pronuncien sobre la possibilitat d’ampliar l’àmbit
a les calles confrontants.

En aquest sentit, cal destacar que
la gestió compartida només afectarà als membres de l’associació CCO i
que qualsevol proposta de modificació de l’entorn, com afectarà a la
resta de comerciants i veïns, serà consensuada amb ells.

Finalment,
cal posar l’accent que la possibilitat d’integrar-se en el projecte de CCO està oberta a tots els comerciants de cada zona mentre ho coordine i
subvencione l’Ajuntament d’Altea; quan el CCO tinga personalitat
jurídica pròpia i s’autofinance, dependrà dels estatuts de la pròpia
associació.

Finalment, Ortiz ha anunciat que “la finalitat és
redactar un projecte de CCO que s’informe favorablement per totes les
Administracions Públiques competents perquè puga participar en les
diferents convocatòries de subvencions existents, tant del Govern
Central com de l’Autonòmic”.

Pin It on Pinterest