Select Page

Durant el pròxim mes de juliol, i per segon any consecutiu, el teatre
serà el protagonista a Altea gràcies a la iniciativa ‘Alteatre’,
organitzada conjuntament per l’Ajuntament d’Altea i l’agrupació teatral
‘Plà i Revés’. Les actuacions es duran a terme en la Plaça de l’Aigua, a
les 21:00 hores, durant els dies 5, 12 i 19 de juliol i en la mostra
podran participar tots els grups de teatre no professional que ho
desitgen.

Tal com ha explicat la regidora de Cultura, Marga
Riera, “arran de l’èxit collit l’any passat per ‘Alteatre’, hem apostat
per seguir consolidant aquest certamen de teatre amateur i, amb la
presentació d’aquestes bases, estem donant el tret d’eixida a aquesta
segona edició”. Així mateix, l’edil ha animat a participar en el
certamen a tots els grups teatrals de la Comunitat i ha agraït la
col·laboració de ‘Plà i Revés’.

La clausura i lliurament
de premis tindrà lloc el dissabte, 26 de juliol de 2014, en Palau
Altea, amb la representació d’una estrena a càrrec del grup local Pla i
Revés. Les obres que es presenten a la Mostra tindran una
durada que podrà oscil·lar entre 75 i 100 minuts.

Els grups
que desitgen participar hauran de lliurar la següent documentació:
sol·licitud signada pel representant del grup i fotocòpia del seu DNI;
relació nominal d’actors i declaració jurada de la seua no vinculació
professional al món del teatre; trajectòria del grup en els últims tres
anys; exemplar o còpia íntegra de l’obra o guió amb que es desitge
participar, així com una síntesi (entre 1 i 2 folis de la mateixa);
dossier de l’obra: repartiment, adreça, muntatge i durada de la mateixa
així com fitxa tècnica de l’obra; DVD amb la representació completa de
l’obra; retallades de premsa, fotografies, crítiques o qualsevol
documentació que estimen oportuna; fotocòpia del registre legal de
l’associació i CIF; i autorització de la SGAE (solament exigible
als grups seleccionats).

La sol·licitud i documentació que
l’acompanye haurà de dirigir-se a la següent adreça: Ajuntament d’Altea
‘II MOSTRA DE TEATRE AMATEUR ALTEATRE’ Plaza José Mª Planelles, 1.
03590-ALTEA. El termini per a la presentació de la
documentació finalitzarà el dia 2 de maig, a les 14:00 h.

El
Jurado determinarà els 3 grups participants, així com els grups suplents
que estime oportú. L’organització atorgarà un 1er premi dotat amb 800
euros i 2 premis de 500 euros cadascun. Així mateix, es lliuraran els
següents esments: Millor Espectacle, Millor Adreça, Millor Escenografia,
Millor Interpretació Femenina i Millor Interpretació Masculina. Podrà
així mateix atorgar-se fins a dos esments especials.

En aquest
mateix sentit, el públic assistent participarà puntuant d’1 a 10 cada
representació. Aquesta valoració es donarà a conèixer en la Clausura com
a “Premi del Públic al Millor Espectacle”. A més, La Federació de
Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana lliurarà una subvenció
addicional a cadascun dels grups actuants que es troben federats i al
corrent de les quotes i obligacions amb aquesta Federació.

Pin It on Pinterest