Select Page

La regidora de Cultura, Marga Riera, ha presentat aquest matí les bases
de la XXXI edició de la ‘Mostra d’Artesania’, que el seu objectiu és
“fomentar l’artesania a Altea i que l’obra dels artesans siga
considerada pel seu alt valor soci-cultural”, tal com ha remarcat
l’edil. Com en anteriors edicions, el tipus d’artesania d’aquesta Mostra és l’artística i de creació amb un alt grau de manipulació en
matèries primeres i de contrastada qualitat.

Els artesans que
desitgen participar hauran de presentar el model normalitzat de
sol·licitud juntament amb mostres representatives dels treballs que
desitgen exposar, entre 5 i 8 peces (en el cas de presentar més de 8
peces, tan sols seran exposades per a la selecció 8 escollides a
l’atzar). Es podrà complementar amb fotografies en paper, però no
s’acceptaran fotografies en lloc de les mostres físiques. Les peces
hauran de presentar-se de manera que el jurat puga manipular-les per a
comprovar el producte i el seu manufactura. Se sol·licitarà un únic
taller per lloc. La sol·licitud, documentació i mostres podran
presentar-se en la Casa de Cultura d’Altea (C/ Pont de Moncau, 14 –
03590 Altea [Alacant] – Tel.: 96 584 28 53) fins al dilluns 17 de febrer
de 2014 inclusivament.

El resultat de la selecció es publicarà
el dilluns 25 de febrer de 2014 en www.altea.es. La decisió de la
Comissió Organitzadora és inapel·lable i la signatura de la instància
suposa l’acceptació d’aquestes bases en tots els seus punts. El seu
incompliment implicarà a la pèrdua automàtica del permís concedit.

La Mostra tindrà lloc en la Plaça de l’Església, d’Altea, entre els dies
16 i 20 d’abril (Setmana Santa), en horari de 12:00 a 22:00 h aprox.; i
des del 28 de juny fins al 31 d’agost de 2014, en horari de 19:00 a
24:00 h aprox. No s’atorgarà permís per un període de temps inferior.

La
selecció es realitzarà atenent a criteris bàsics de: qualitat
artística, originalitat i grau de manipulació artesanal. Se cercarà una
proporció d’oficis artesans, establint un màxim de 4 especialitats, amb
la intenció de comptar amb la representació del major nombre d’oficis
possibles. Els oficis de joieria i orfebreria seran contemplats com una
mateixa especialitat. Ser membre de UNART (Unió d’Artesans d’Altea) no
garanteix la participació en la Mostra. Se seleccionarà un màxim de 20
llocs, més un de designació directa segons base 10ª. S’exclou
l’artesania perible.

El jurat estarà compost per tècnics
municipals, 2 membres de UNART, 1 representant d’artesans reconeguts, 1
un representant de la Direcció general de Comerç i Consum, 1
representant de cada grup polític municipal i presidit per la Regidoria
de Cultura. Cada membre del jurat valorarà entre 1 i 5 punts a cada
artesà. En cas d’empat prevaldrà el nombre de puntuacions màximes
obtingudes.

S’estableixen 3 premis, un a la MILLOR PEÇA (la qual
passarà a formar part del patrimoni municipal), dotat de 600 € bruts; un
altre al MILLOR ESTAND, dotat de 400 € bruts; i el PREMI UNART, que
consistirà en l’accés directe a la Mostra 2015.

Les bases completes estan disponibles en la web municipal www.altea.es.

Pin It on Pinterest