Select Page

Després d’una intensa campanya de difusió tant en Ràdio Altea, com en
la web municipal i mitjans locals i provincials, per a informar a la
població de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, l’Ajuntament va a
procedir ara a iniciar una segona fase dissuasòria, a través de
sancions, que no tindran afany recaptatori, sinó coercitiu sobre aquells
que no respecten l’espai de tots.

D’aquesta manera, des de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, s’ha elaborat una programació per a
fer complir, de manera progressiva, les normes arreplegades en
l’Ordenança, incidint especialment en les qüestions més demandades pels
veïns, com per exemple, la presència d’excrements de gossos i aquells
que embruten en el carrer.

Amb aquesta Ordenança es pretén una
utilització racional dels espais públics municipals, garantint el gaudi
de tots els ciutadans de les vies i espais públics, sense que les
activitats d’alguns suposen un perjudici greu a la tranquil·litat i a la
pau ciutadana d’uns altres, que veuen afectats els drets al descans, a
la salut i a la lliure circulació per aquests espais. Tots ells drets
protegits per la Constitució i que l’Administració té el deure vetlar
pel seu respecte.

Tal com ha explicat el regidor de Seguretat
Ciutadana, Jaime Sellés, l’objectiu essencial radica a “protegir i
garantir la convivència, la seguretat i la salut pública, sobretot dels
menors” i ha afegit que “la seua finalitat no és recaptatòria, sinó que
es tracta que, entre tots, aprenguem unes normes bàsiques de
convivència, perquè el carrer és un punt de trobada comuna per a tots
els veïns i hem de regular el seu ús per a garantir el seu ple gaudi”.

En
aquest sentit, Sellés ha remarcat que, com a prova que aquest text
manca d’afany recaptatori, s’ha inclòs, de manera pionera en aquest
tipus de normatives, la potestat de l’Ajuntament per a substituir multes
per treballs en benefici de la comunitat. De fet, l’Ajuntament podrà
substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en
activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, de
conformitat amb el que reglamentàriament es determine. Així mateix, per
als menors d’edat compresa entre 16 i 18 anys, aquestes accions seran
sempre prenent en consideració l’opinió dels pares o tutors.

Pin It on Pinterest