Select Page

El Ple de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat recentment l’II Pla de
Drogodependències d’Altea (2014-2018), que ha comptat amb les
aportacions dels diferents agents socials dels àmbits educatius,
sanitaris, policials, socials, esportius i polítics. Així mateix, és la
primera vegada que els Pressupostos Municipals arrepleguen partida per a
aquest objecte, concretament 2.000 euros per a 2014. cal destacar que
les addiccions que més preocupen són les d’alcohol, noves tecnologies i
cànnabis. Açò a causa que són addiccions que afecten a un gran nombre de
persones i desencadena nombrosos problemes.

Aporten també la
necessitat d’abordar la prevenció de les drogues des de l’àmbit
educatiu, ja que el consum provoca problemes de disciplina,
minusvalideses psíquiques i promou el tràfic.Tots els agents, un 94%
considera molt important la prevenció des de l’àmbit educatiu. En aquest
punt els agents socials reflecteixen que és des de la prevenció escolar
a primerenca edat i la formació a famílies i professorat des d’on
millor es pot lluitar contra l’ús i consum de drogues.També cal destacar
que més del 50% dels agents socials proposen que les mesures contra el
tabac i l’alcohol siguen més estrictes i existisca més controls i
inspeccions.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Socials i
Sanitat, Gregorio Alvado, ha recalcat que “la planificació d’activitats
i programes reforçaran tots aquests aspectes, els quals ja s’han vingut
fent, on per exemple, durant aquests dos últims anys, més de 2000
escolars han sigut informats i formats en aquest aspecte, s’han
realitzat anualment dues escoles de pares i mares i fins i tot hem sigut
pioners a abordar de forma integral el problema de les noves
tecnologies”.

Finalment destacar la importància (un 87%) que
donen els agents socials per a afavorir la coordinació entre els
diferents àmbits per a proposar respostes més integrals davant el
problema de les drogodependències. Davant açò, el Pla arreplega la
creació de dues comissions: una de caràcter tècnic, integrada pels
tècnics de les diferents àrees municipals, encarregada del disseny,
seguiment i avaluació dels Programes i Projectes concrets, així com de
l’establiment i coordinació d’actuacions; i una altra de caràcter
polític, com a òrgan de coordinació dels regidors implicats en el Pla i
decisori sobre la planificació anual i el pressupost del Pla, en la qual
estaran les regidories d’Educació, Seguretat Ciutadana, Joventut,
Esports, Actuacions Estratègiques i presidida per la Regidoria de
Serveis socials i Sanitat.

Pin It on Pinterest