Select Page
  • El pròxim any s’engegarà el ‘Pla de Normalització i Dinamització de
    l’Economia Local’, que inclourà mesures per a la creació d’ocupació

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí, amb els vots a
favor del Partit Popular i CIPAL i els vots en contra de PSOE i Compromís, els Pressupostos Municipals per a 2014, per un muntant total
de 25.984.000 euros en concepte de Despeses; 26.234.000 euros,
d’Ingressos; i un superàvit de 250.000 euros. Superàvit previst ja en el
Pla d’Ajust per a anar reabsorbint el Romanent Negatiu de
Tresoreria.

El regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha
explicat que el Pla de Sanejament i Reactivació Econòmica, aprovat en
2011 amb l’únic vot en contra del PSOE, ja incloïa mesures de
‘Normalització i Dinamització de l’Economia Local’. Per açò, ha recordat
que “en aquell moment ja anunciem que, a partir de 2014, l’Ajuntament
d’Altea engegaria un ‘Pla de Normalització i Dinamització de l’Economia
Local’, amb l’objectiu fonamental que el Consistori actue com a element
principal d’impulsió de mesures de despesa per a aconseguir l’objectiu
de l’ocupació”.

‘Pla de Normalització i Dinamització de l’Economia Local’

Aquest Pla inclou, entre altres iniciatives, el desenvolupament del
projecte ‘Centre Comercial Obert’, amb 300.000 euros, i 150.000 euros
per a la dinamització del sector comercial i empresarial alteà:
50.000 sector comercial; 50.000 sector cultural; i 50.0000 sector
turisme. Així mateix, s’incrementa en 100.000 euros la despesa destinada
a manteniment de vies públiques, aconseguint un muntant de 200.000
euros.

Dins d’aquest últim apartat, cal destacar la pròxima
elaboració de el ‘Pla de Millora d’Infraestructures Viàries’, mitjançant
el qual s’estudiaran els problemes de l’estat dels carrers i camins,
conjuntament amb els Regidors de Proximitat, per a donar resposta als
problemes ocasionats per la densitat del tràfic. En aquest Pla s’ha
previst inicialment la millora de prop de 3.000 metres quadrats, xifra
que podrà veure’s incrementada, en funció de les necessitats.

També es va a continuar amb el Pla d’Estímul de l’Ocupació a Altea,
dotat amb 80.000 euros per a fomentar la contractació de joves, dones i
aturats de llarga durada, i es potenciarà el Programa per al Manteniment
de l’Habitatge Habitual, mitjançant el qual es tracta d’ajudar a les
persones que es veuen amenaçades per un possible desnonament. A més, es
destinaran 80.000 euros per a obres de millora i rehabilitació
d’habitatges.

Altres mesures Pressuposats 2014

-120.000
euros per a la reforma de l’edifici de l’Escola de Persones Adultes
(EPA), per a traslladar la Policia Local a aquestes instal·lacions
(Concretament es reforma l’espai ocupat pel SPE–Servei Psicopedagògic
Escolar, que es trasllada a l’antic Punt de Trobada Juvenil). D’aquesta
manera, es dóna resposta a una reclamació veïnal per a acostar la
Policia Local al centre urbà. Una demanda ciutadana que es ve produint
des que el PSOE va traslladar a Vila Gadea les instal·lacions de la
Policia Local.

-La Despesa en Personal s’ha reduït en un 4%, pel
que fa a 2013, reduint-se en 300.000 euros. D’aquesta manera, es
mantenen les previsions d’estalvi en Personal, contemplades en el Pla
d’Ajust. Aquest apartat de Personal, pel que fa a 2009, ha experimentat
una reducció d’1.903.000 euros.

– Es mantenen com en 2012 les
partides destinades a Serveis Socials i Educació (Sanitat, Serveis
Socials i Educació es porten el 14% del Pressupost). cal recordar que en
2012 van ser les úniques partides que es van incrementar i que durant
2013 la Regidoria de Serveis Socials va atendre a més de 2.160 alteans, per cobrir les seues necessitats bàsiques i específiques.

-Dins de Serveis Socials, es dediquen per primera vegada 2.000 euros al
Pla de Drogodependències. I també es destinen 12.000 euros a Atencions
d’Emergència (5.000 euros més que l’any passat) per a famílies en risc
d’exclusió social.

– Davant el pròxim inici de les obres de
rehabilitació del Front Litoral, s’ha incrementat en 50.000 euros la
partida destinada a condicionament de platges, en previsió de la
necessitat d’augmentar la neteja, com a conseqüència de les obres.
D’aquesta manera, el total ascendirà a 100.000 euros (es duplica
pressupost, pel que fa a 2013).

-Després de l’adjudicació de
Palau per gestió indirecta, anem a seguir tenint un Palau para tots els alteans, amb una programació envejable, i passant d’un pressupost
anual de més de 500.000 euros a un cost fix inferior a 250.000 euros. La
iniciativa de privatitzar la gestió de Palau ja venia recollida en el
Programa de Reactivació del Patrimoni Municipal, engegat per l’equip de
govern durant enguany, amb l’objectiu de tornar a situar al Palau com a
referent cultural de la Comunitat Valenciana i motor econòmic del
comerç i el turisme de finalització de setmana a Altea.

-Pla
Parcial Belles arts: davant el pròxim inici de les obres en 2014, ja que
el passat mes de setembre es va registrar la reparcel·lació, s’han
inclòs partides per al pagament de quotes corresponents a l’Ajuntament
per les seues parcel·les.

– Es mantenen les mesures adoptades des de juliol de 2011:

-En Òrgans de Govern: reducció dels sous dels càrrecs polítics,
reducció dels càrrecs de confiança, reducció de l’assignació als partits
polítics, eliminació de dietes i despeses de desplaçament i eliminació
de telèfons mòbils

-Amortització de places i reorganització dels departaments

-Limitació de substitucions i jubilacions

-Congelació de salaris

-Reducció d’hores extraordinàries, mitjançant reorganització de personal.


Pin It on Pinterest