Select Page

L’Ajuntament d’Altea i Ambulàncies DYA han donat continuïtat al seu
compromís de col·laboració per a millorar l’atenció sanitària en el
municipi d’Altea.

Encara que les polítiques sanitàries són de
competència quasi exclusiva de la Generalitat Valenciana, inclòs el
transport sanitari cobert per les dotacions d’ambulància de SVB, TNA i
unitats SAMU en la Marina Baixa, des de la Regidoria de Sanitat es
desenvolupa aquesta col·laboració, per entendre que presta un servei de
gran valor per a la nostra localitat, que beneficia a tots els alteans
i alteanes i que contribueix a millorar l’assistència sanitària de
tota la població.

cal destacar que, des del començament de 2013
fins avui, el nombre de serveis de DYA Altea s’ha situat en 884, sent
les urgències a domicili (262) i els trasllats hospitalaris (200) els
més demandats pels ciutadans. També és de ressenyar, que més del 90%
dels serveis s’han realitzat en la franja horària des de les 08:00h a
les 00:00h

Així mateix, DYA també treballa de manera planificada i
coordinada amb l’Ajuntament en la cobertura sanitària de diferents
actes socials, com són les festes patronals, festes de barris,
esdeveniments esportius, etc assegurant així una atenció immediata en
cas d’emergència a causa que són situacions amb gran afluència de
persones. De fet, durant aquest exercici, han sigut 129 els serveis
prestats per aquest concepte..

La Regidoria de Sanitat, a més,
potencia les activitats de formació i voluntariat de DYA, amb l’engegada
de campanyes de sensibilització. Sense oblidar, que DYA també ha
comptat amb el suport de Caixaltea, que en 2012 va donar una
ambulància.

Pin It on Pinterest