Select Page

  • La mercantil reclamava a l’Ajuntament una indemnització de 2.010.000
    euros, però els perits judicials van qualificar la seua oferta de
    “insensata”

El regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha anunciat aquest matí
que l’empresa Aqualia, actual adjudicatària del servei d’aigua potable,
ha presentat la seua renúncia formal al contracte. La decisió de
l’empresa s’ha produït després que una sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu d’Alacant haja desestimat la reclamació de Aqualia, per
la qual demanava a l’Ajuntament una indemnització de 2.010.000 euros,
arran de l’adjudicació del servei.

Els fets es remunten al Ple
de l’Ajuntament del 30 de març de 2012, en el qual es va aprovar
l’adjudicació del servei d’aigua potable a l’empresa Aqualia, en
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, amb les condicions que havia presentat en la seua
oferta i donant 15 dies de termini per a la presentació de la fiança
definitiva i la signatura del contracte.

No obstant açò, Aqualia va presentar un incident d’execució de sentència, reclamant a
l’Ajuntament una indemnització de 2.010.000 euros. Al que el Jugat ha
contestat ara que el que ha pretès l’empresa és un intent de traslladar
als tribunals la seua indisponibilidad de complir el contracte en els
seus propis termes, ja que els perits judicials van qualificar la seua
oferta de “insensata”.

Pin It on Pinterest