Select Page
  • Amb aquesta aprovació s’obri un mes addicional d’exposició pública de tot el Catàleg

El Plenari de l’Ajuntament ha aprovat aquest matí per unanimitat la
incorporació de les sèquies d’Altea al Catàleg de Béns Patrimonials
(Reg Major o de Baix, Reg Nou o de d’Alt, i Regs del Nord de
l’Algar: Altea la Vella-Sogai, Pere-Jaume i Cap Negret). cal
recordar que l’exposició pública del Catàleg es va aprovar en sessió
plenària el passat 13 de juliol, però l’apartat referent a la sèquies es
va deixar pendent de revisió i estudi detallat pel grup de treball que
va elaborar el mateix. Després de la seua incorporació, s’obri un nou
període d’exposició pública de tot el Catàleg d’un mes.

Tal com
ha remarcat el regidor de Presidència, Jesús Ballester, “decidim
ampliar el termini d’al·legacions referent a les sèquies perquè des
d’aquest equip de govern sempre hem volgut comptar amb el major consens
possible, tant amb veïns, propietaris i comunitats de regants, per a
poder estudiar i valorar amb major profunditat la protecció de tot
l’entramat de regs i sèquies de la nostra localitat”. De fet, han sigut
nombroses les reunions que ha mantingut l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz,
per a aconseguir el màxim consens possible en aquest punt.

Ballester
ha detallat l’apartat 4 de l’Article 11, com un dels punts en els quals
més s’ha treballat i, concretament, l’espai de protecció a un dels
costats del caixer de la sèquia, que ara queda establit en l’espai d’una
vara (0,912 cm), mentre que la proposta inicial de l’equipe redactor
del Catàleg era de 10 metres a cada costat del caixer.

Segons ha
explicat, “no considerem convenient la proposta inicial de 10 metres,
ja que, en alguns casos, suposaria afectar a edificacions consolidades
dins de les parcel·les, i d’altra banda, algun dels laterals podria
estar afectat per un marge. A més, es limita la protecció als trams de
major valor de la sèquia mare, deixant fóra l’entramat de filloles”. “Per tot açò, la proposta actual del PP, amb el consens de Cipal i regants, és que la protecció se cenyisca a un dels costats
del caixer de la sèquia, en l’espai d’una vara (0,912 cm), corresponent a
l’actual pas del sequier i com ve registrat en els estatuts de les
comunitats de regants”, ha reiterat Ballester, qui ha afegit que “no
hi haurà afeccions suplementàries a les ja existents durant més de 100
anys”. “

Així mateix, ha destacat que “totes les modificacions
s’han realitzat, després de la consulta amb propietaris i comunitats de regants, i de mutu acord amb ells” i ha posat l’accent que “qualsevol
àmbit d’actuació afectava a centenars propietaris, ja que estem parlant
de sistemes de reg que estan en ús”. “D’ací la necessitat d’aconseguir
un equilibri entre la protecció dels béns i seguir mantenint les
activitats i drets de regants i agricultors”, ha conclòs Ballester.

Pin It on Pinterest