Select Page

Des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha atès el present any a prop
de 2.160 persones, oferint un ampli ventall de serveis, recursos i
prestacions, tant de caràcter econòmic com a psicosocial, jurídic i
educatiu, dirigit tant per a prevenir situacions de risc social com per a
atendre nombroses necessitats com les d’alimentació, d’habitatge,
d’orientació, de formació i d’inserció sociolaboral. Tot açò, segons ha
explicat el regidor de Serveis Socials, Gregorio Alvado, “gràcies a la
gestió i tramitació de nombroses subvencions procedents d’institucions
supramunicipals, com la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com del propi
Ajuntament, ja que per a 2013 l’equip de govern va augmentar
notablement el pressupost per a Serveis Socials”.

D’una banda,
l’Ajuntament d’Altea ha centrat els seus esforços en la protecció a la
família, a través del Programa d’Ajudes d’Emergència, dirigit a cobrir
les necessitats d’alimentació i d’habitatge, la gestió de la renda
mínima d’inserció denominada ‘Renda garantida de ciutadania’ i les
prestacions per acolliment familiar. També cal destacar programes locals
com el de ‘Acompanyament Social a famílies reallotjades’, i
especialment el desenvolupat per a l’Atenció a Famílies en Situació de
Risc de Desnonament Hipotecari, on per primera vegada en els
Pressupostos Municipals es va aprovar una partida destinada a recolzar
als alteans en situació de desnonament. En aquest punt Alvado ha
destacat que “hem sigut pioners i som una referència per a altres
municipis en l’atenció i suport als nostres ciutadans que viuen una
situació de desnonament hipotecari, articulant un protocol d’actuació
davant aquesta problemàtica, amb la creació d’una comissió mixta de
suport i mediació, l’engegada d’un servei jurídic d’intermediació i amb
la implantació d’una línia d’ajudes econòmiques, fent-los saber que
estem en tot moment al seu costat”.

Aquesta protecció a la
família, a través d’ajudes econòmiques ha suposat l’ajudar i el suport
fins al moment a un total de 158 unitats familiars, la qual cosa ha
suposat donar cobertura a les necessitats bàsiques i immediates de més
de 500 alteans i alteanes. I tot açò gràcies als 172.000 euros
destinats a aquesta finalitat.

En aquesta línia de protecció
familiar, però amb la doble finalitat d’inserció laboral real i la de
garantia d’ingressos econòmics a famílies alteanes, l’equip de govern
va aprovar el Pla d’Estímul d’Ocupació, dotat amb 80.000 euros. Gregorio Alvado ha volgut ressaltar aquest Pla ja que “a través de l’Empresa
Pública s’ha contractat a 40 alteans i alteanes, fomentant la
inserció de laboral al mateix temps que 40 famílies han obtingut
ingressos econòmics, i tot açò ha repercutit molt positivament en el
nostre poble, actuant com estimule econòmic local”. A més, en aquesta
línia de foment de la inserció laboral, s’ha realitzat el Programa
d’Alfabetització Digital, amb 20 persones formades en les noves
tecnologies.

D’altra banda, cal destacar l’atenció a determinats
col·lectius en situació de vulnerabilitat social i les actuacions
específiques amb els menors i joves d’Altea.

D’aquesta manera
cal destacar l’àmplia cobertura de serveis i prestacions als nostres
majors, a través del Servei d’Ajuda a domicili, amb un total de 91
persones, el programa Menjar a Casa, amb 25 usuaris en l’actualitat,
les prestacions econòmiques per a l’accés a un centre residencial de les
quals s’han beneficiat fins al moment 9 persones majors i les
prestacions econòmiques per a l’adquisició d’audiòfons i reformes de la
llar per a facilitar el desenvolupament personal i social, amb 8
persones beneficiades. Cal sumar el Servei Municipal d’Atenció a la
Dependència amb 119 usuaris en el 2013, on la gran majoria són persones
majors.

Altres col·lectius que han sigut atesos amb especial
interès, són les dones i les persones estrangeres. A través del Servei
Jurídic a la dona i de Prevenció de la Violència de gènere, s’han atès a
un total de 78 persones i a través de l’Agència AMICS, més de 130
estrangers han sigut assessorats i informats, al mateix temps que
formats a través de les Escoles d’acolliment, amb més de 30 assistents.

Finalment, destacar les nombroses activitats i recursos destinats als
nostres més xicotets. Aquest estiu, 180 menors, especialment amb majors
dificultats socioeconòmiques i familiars, han participat en sengles
activitats sociocomunitaries i esportives de forma totalment gratuïta
al mateix temps que s’han atès a les seues necessitats bàsiques i
d’alimentació. D’altra banda, des de la Unitat de Prevenció de
drogodependències s’ha desplegat un gran nombre de programes i tallers
preventius, on han participat més d’1.000 estudiants, des de l’etapa
infantil fins a batxiller. Enguany, ha ressaltat Alvado, “s’ha reforçat
des de serveis socials l’atenció que mereixen els més xicotets, ja que
són els nostres ciutadans més indefensos i vulnerables, i no hem
d’oblidar que una eficaç prevenció i un suport real ara, repercutirà
indubtablement en un futur millor del nostre poble”.

Finalment Alvado ha volgut posar l’accent que “hem pogut atendre i recolzar a
centenars de persones, gràcies als esforços per a obtenir recursos
econòmics de les diferents administracions, plantejant noves estratègies
d’intervenció i al treball diari de l’equip humà que està en els
serveis socials municipals, oferint respostes idònies i reals a les
demandes i necessitats dels alteans i alteanes, disminuint les
desigualtats socials i augmentant el benestar social ”

Pin It on Pinterest