Select Page

La Regidoria de Mitjans de comunicació, a través de la ràdio municipal Ràdio Altea, ha engegat un taller per a alumnes de Secundària de
l’Institut Bellaguarda d’Altea, que es troben dins del programa
‘Integra’. Es tracta d’alumnes amb un alt nivell d’absentisme en les
aules i que, a través d’aquest programa, reprenen l’interès pels estudis
per a facilitar-los d’aquesta forma una òptima inserció en el mercat
laboral, amb mòduls i cursos que puguen seguir realitzant després de
complir l’edat màxima obligatòria per a estar escolaritzat.

Dins
d’aquest programa i fora de les aules, realitzen diverses activitats amb
una tècnica municipal de l’Ajuntament d’Altea diverses hores a la
setmana. Enguany s’ha contemplat que realitzen, aprofitant les noves
instal·lacions de Ràdio Altea en el Centre Cultural Juvenil, un taller
de ràdio del que tots ells han mostrat una especial il·lusió.

La
intenció és que els deu alumnes que formen part del projecte, coneguen
detalladament en treball en una emissora de radi, de cara a poder
finalment elaborar el seu propi programa de radi, que acabarà emetent-se
per Ràdio Altea.

Pin It on Pinterest