Select Page

El regidor d’Infraestructures, Jaime Sellés, ha assegurat que “la
concessió de la llicència és un acte reglat, per la qual cosa l’única
forma d’evitar atorgar-la seria amb un informe en contra del Departament
d’Urbanisme i Activitats, que no existeix”. Sellés també ha recordat
que el Síndic de Greuges, José Cholbi, ja es va dirigir a
l’Ajuntament el passat mes d’agost amb un informe en el qual exigia que,
en un termini màxim d’un mes, l’Ajuntament desbloquejara aquesta
residència.

En dita escrita, la Sindicatura de Greuges
manifestava que l’Ajuntament d’Altea “ha d’adoptar les mesures oportunes
perquè es dicte resolució expressa als recursos formulats pels
interessats (Ajuntament d’Oslo)” i exigia que se li concedisca la
llicència, una vegada que la Generalitat Valenciana concedira l’interès
comunitari necessari per a aquest tipus de llicències, i que el
Departament d’Urbanisme haja emès tots els informes preceptius
favorables.

El passat mes de setembre l’Ajuntament d’Altea va
autoritzar a l’Ajuntament d’Oslo la construcció d’aquest centre
assistencial en Montemolar. El projecte va rebre la Declaració
d’Interès Comunitari al novembre de 2007, en la passada legislatura,
sense que l’anterior equip de govern mostrara la seua disconformitat a
aquesta resolució, ni va interposar recurs via administrativa o
judicial.

Pin It on Pinterest