Select Page

L’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, ha signat aquest matí un conveni de
col·laboració amb els propietaris del camí per als vianants d’accés al
Col·legi Públic de l’Olla, i que és utilitzat pels pares i mares dels
alumnes d’aquest centre, per a accedir al mateix des del pàrquing públic
habilitat per l’Ajuntament (al costat de la Renault).

Amb la
signatura d’aquest acord, s’autoritza temporalment al Consistori, per
termini de dos anys prorrogables, l’ús de dites terrenes per a accedir
al Col·legi de l’Olla, mentre que l’Ajuntament es compromet a efectuar
les reparacions necessàries perquè aquest accés tinga les condicions de
seguretat necessàries. Així mateix, durant el termini pactat, ambdues
parts es comprometen a cercar una solució definitiva i assegurar l’accés
als escolars.

Aquest accés alternatiu elimina la possibilitat
que ocórrega qualsevol tipus d’accident, atès que l’accés anterior es
realitzava pel voral de la N-332, amb el consegüent risc per a escolars i
acompanyants.

Pin It on Pinterest