Select Page

El regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha mostrat avui la seua
satisfacció perquè “els Pressupostos Generals de l’Estat presentats pel
Ministre Montoro arrepleguen l’execució del Projecte del Front Litoral
d’Altea, a pesar que es tracta dels comptes més austers del Govern
Central dels últims anys”. De fet, tal com ha ressaltat Barber, el
projecte arreplega el finançament de 6.500.000 d’euros (sense IVA),
repartits en les anualitats de 2014 (1.500.000 euros); 2015 (4.000.00
euros); i 2016 (1.000.000 euros), i contempla un període d’execució de
24 mesos.

En aquest sentit, Barber ha posat l’accent que, encara
tenint en compte les actuals circumstàncies econòmiques, Altea és
l’única localitat de tota la Comunitat Valenciana que va a rebre
finançament del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient per a
l’execució d’obres d’inversió.

Així mateix, ha remarcat que
s’estan complint tots els terminis previstos per la Direcció general de
Costes, conjuntament amb el propi Ajuntament d’Altea, tal com es va
publicar en l’Anunci de la Licitació, arreplegat en la Plataforma de
Contractació de l’Estat en data 12 de juliol de 2013. Aquest document
marcava els terminis perquè les empreses interessades pogueren presentar
les seues ofertes (19 d’agost). I l’obertura dels plecs, tant tècnics
com a econòmics, es va efectuar durant el mes de setembre, finalitzant
aquest mateix mes.

Seguint aquests mateixos terminis, el dia 19
de setembre es va procedir a l’obertura de pliques, publicant-se el dia
20 els resultats de la valoració tècnica i l’oferta econòmica, sent 22
el total d’empreses que s’han presentat. Actualment el projecte es troba
en procés d’adjudicació. En el plec també es preveu que en el termini
de 2 mesos s’adjudicaran les obres i, a partir d’aqueixa data,
s’estableixen 15 dies per a la signatura del contracte.

També
cal destacar que s’han presentat les 22 empreses més importants
d’Espanya, en el sector de l’obra pública, i que la millor puntuació en
l’oferta tècnica l’ha obtingut SACYR (amb 80 punts), mentre que la
millora valorada en l’oferta econòmica ha sigut CYES.

Pin It on Pinterest