Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí el Compte General
de l’exercici de 2012, amb els vots a favor del Partit Popular i Cipal,
i els vots en contra del PSPV-PSOE i Compromís. Un Compte que llança
un superàvit d’1,5 milions euros, tal com reflecteix l’Informe de
l’Interventor, que també assenyala que “es compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària”. De fet, l’Informe de l’Interventor
manifesta que “l’objectiu inicial d’existència de superàvit
pressupostari per al sanejament del romanent negatiu de tresoreria
establit per a 2012 en el Pla de Sanejament i Pla d’Ajust s’ha complit
més que satisfactòriament”.

Durant l’explicació d’aquest punt,
el regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha resumit algunes de les
xifres arreplegades en el Compte General. Barber ha posat l’accent que, a
dia d’avui, “hem aconseguit pagar als proveïdors de l’Ajuntament en un
termini de 60 dies, reduint considerablement el termini de 240 dies que
existia anteriorment”. Així mateix, ha insistit que el Romanent Negatiu
de Tresoreria ha disminuït, pel que fa a l’exercici anterior, per import
d’11.690.000 euros, mentre que en 2012 es va pagar deute als proveïdors
de l’Ajuntament per un import de 17 milions d’euros i la situació a
curt termini de l’Ajuntament “ha millorat ostensiblement”.

Per a
Barber, totes aquestes xifres “suposen un punt d’inflexió, respecte a
les liquidacions d’exercicis anteriors i reflecteixen que aquest equip
de Govern està treballant en la línia adequada per a anar avançant a poc
a poc en la solució de la situació econòmica de l’Ajuntament”
Per
la seua banda, el portaveu del PP, Jesús Ballester, ha reiterat que les
xifres del Compte General de 2012 “també reflecteixen la manera diferent
de treballar de l’actual equip de Govern, enfront del demostrat pel
PSPV-PSOE i Compromís, que en la passada legislatura van aprovar amb
els seus vots uns Comptes en 2009 que arreplegaven l’incompliment
reiterat de l’equilibri pressupostari, tal com va manifestar llavors
l’Informe de l’Interventor”.

Pin It on Pinterest