Select Page

Del 2 al 16 de setembre es
podrà formalitzar la matricula en el centre de formació de personal adultes (Tlf:
96.688.58.18), la regidora d’educació Aurelia Álvarez de CIPAL ens informa que
“enguany com a NOVETAT s’oferirà un curs de preparació per a la prova
d’accés a grau formatiu superior.”

Per descomptat se seguirà
oferint l’ensenyament de les dues llengües oficials de la C.V.: Castellà i
Valencià, a més de la Formació Bàsica i el Graduat en Ensenyament Secundari
(títol oficial corresponent a la titulació més bàsica reconeguda pel Ministeri d’Educació).

En aquest curs
entren en vigor les taxes i preus públics d’aquest servei, la regidoria
d’educació va a concedir subvenció del 90% a aquells alumnes amb escassos
recursos econòmics matriculats en ensenyaments reglats.
Tota la
documentació per a la matricula i la sol·licitud de subvenció es troben en la
web de l’ajuntament.

Pin It on Pinterest