Select Page
  • Les sol·licituds han de presentar-se en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (*OAC) o a través de la web www.altea.es

A partir de demà dijous, 1 d’agost, els majors de 65 anys podran
sol·licitar la subvenció per a la recollida de brosses, mitjançant la
qual l’Ajuntament pagarà el 100% del cost als beneficiaris d’aquesta
línia d’ajudes. Aquesta convocatòria d’ajudes econòmiques, per un import
de 40.000 euros, té per objecte subvencionar la despesa per les taxes
de recollida de brosses de l’habitatge habitual, entenent-se com tal
l’habitatge que constituïsca la residència habitual del beneficiari, bé
siga aquesta de la seua propietat o arrendada a un tercer.

Les
sol·licituds han de presentar-se en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), situada en la planta baixa de l’Ajuntament. D’ací, passaran
directament al Departament de Control Pressupostari, Gestió de la
Despesa i Subvencions. El termini estarà obert fins al 30 de setembre.

Els
beneficiaris són les persones majors de 65 anys, o que els complisquen
en aquest exercici. En el cas que el beneficiari siga inquilí del seu
habitatge habitual, i es demostre que les taxes són per compte seu, la
subvenció es farà extensible al propietari de l’immoble. Els requisits
econòmics són els següents: tenir una Renda Familiar inferior a dues
vegades la pensió anual mínima de Jubilació per a majors de 65 anys amb
cònjuge a càrrec (21.809,20 euros).

Ja el passat mes de març, el
regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, va posar de manifest que
l’equip de govern va aprovar en els Pressupostos de 2013 un increment
del 25% en aquesta línia, per a continuar recolzant a pensionistes i
jubilats. En aquell moment, Barber va recordar que “la decisió de
subvencionar la taxa de brosses als pensionistes amb menys recursos
econòmics va ser única i exclusivament del Partit Popular, que va anar
el responsable d’engegar aquestes bonificacions, i en un moment econòmic
com l’actual, anem a seguir fent-ho, fins i tot amb major dotació
pressupostària”.

Accés tramitació electrònica

Pin It on Pinterest