Select Page
  • El Pla té una dotació econòmica de 80.000 euros i les contractacions
    seran principalment a temps parcial, amb una durada màxima de tres mesos

L’Ajuntament ha publicat avui en la web municipal (www.altea.es) el
llistat dels 40 seleccionats, més 10 suplents, que seran contractats en
breu, arran de l’engegada del Pla d’Estímul d’Ocupació, per a realitzar
tasques d’Escena Urbana. El Pla té una dotació econòmica de 80.000 euros
i les contractacions seran principalment a temps parcial, amb una
durada màxima de tres mesos.

Gràcies a aquesta iniciativa,
l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal realitzarà aquest estiu
contractes temporals a temps parcial almenys a 40 persones. El Pla
d’Ocupació ja venia contemplat en els Pressupostos Municipals de 2013,
seguint la línia marcada pel Pla de Sanejament i Reactivació Econòmica,
que va ser aprovat per l’Equip de Govern al desembre de 2011.

En
total, s’han rebut un total de 175 sol·licituds i, després de la
valoració de la documentació aportada i segons la baremación establida
en les bases del Pla d’Ocupació, han sigut seleccionades 40 persones,
més 10 de reserva. La incorporació als llocs de treball de les persones
seleccionades es realitzarà de forma progressiva a partir de la setmana
que ve, segons les necessitats i els serveis a prestar en l’Empresa
Pública.

El Pla d’Ocupació té l’objectiu de proporcionar una
ocupació temporal a persones en situació de vulnerabilitat social per
diferents circumstàncies socioeconòmiques i familiars. D’aquesta manera
ressaltar que de les 50 persones seleccionades, 32 són parats de llarga
durada (es troben en desocupació més d’1 any), 15 es troben en situació
de risc de desnonament per tenir dificultats per al pagament del lloguer
o de la hipoteca, i 6 són persones amb discapacitat.

Amb
l’engegada d’aquest projecte, el termini del qual de vigència
s’estableix fins al 31 de desembre de 2013, l’Ajuntament d’Altea intenta
donar resposta a les demandes d’ocupació provinents de persones o
grups especialment desfavorits i, prioritàriament, va dirigit al
col·lectiu de persones aturades que no compten amb ingressos propis. Els
llocs a cobrir seran els Auxiliars de serveis assistencials i
Operacions de manteniment i de serveis múltiples. La durada de les
contractacions serà variable, amb una durada màxima de 3 mesos i en
jornades de treball principalment a temps parcial, segons llocs de
treball i necessitats de cada servei.

Finalment, destacar que
s’ha citat a tots els seleccionats per al divendres dia 12 de juliol
ales 9:00h en el Centre Social per a realitzar les entrevistes
d’adaptació als diferents llocs de treball a cobrir.

Pin It on Pinterest