Select Page

La regidoria d’Educació reprén durant
el mes de juliol l’ESCOLA DE REPÀS per a alumnes de 1r i 2n de l’ESO
matriculats en centres públics d’Altea, que hagen suspés almenys dues de les
següents assignatures: valencià, castellà, matemàtiques, cc socials o cc naturals
i que pertanyen a famílies d’escassos recursos econòmics.
Enguany, a més d’estudiar tindrem piscina, classes de percussió i altres
sorpreses.
Divendres que ve dia 21 a les 19:30 h en el centre cultural juvenil hi
haurà una reunió informativa
.
Les matriculacions seran el dilluns 24 i dimarts 25 de juny en la FPA
(Centre De Formació De Persones Adultes, al costat de l’IES Bellaguarda i les
vies del tren) en horari de 11h a 13:30h.
Les classes seran del dia 1 de juliol fins al 31, a partir de les 9:30h en la
FPA.

La matrícula és de
20€

Requisits:
Tenir una renda de menys de 5007,80€ per cada membre de la unitat familiar.
Documentació a presentar:
-Volant col·lectiu d’empadronament.
-Fotocòpia del llibre de família.
-Fotocòpia de les 6 últimes nòmines de tots els adults de la unitat familiar.
-En cas de trobar-se aturats: Certificat de prestacions i fotocòpia de targeta
de la demanda
-Fotocòpia de la targeta sanitària  i
l´informe escolar de final de curs

Pin It on Pinterest