Select Page

El Excm. Ajuntament d’Altea, el Parc Natural de la Serra Gelada i el
Centre de Bussege Greenwichdiving, han organitzat un calendari
d’eixides guiades des de quatre platges d’Altea, que posen en valor i
donen a conèixer la riquesa i biodiversitat del fons marí a través de la
pràctica del snorkel. Aquestes rutes guiades consistents en un passeig
per la superfície del mar, proveïts d’aletes, ulleres i tub de
respiració, estan indicades per a qualsevol edat i condició física i són
un complement cultural i ambiental a tota estada turística o per a
qualsevol amant de la naturalesa.
Designada la Serra Gelada i el seu
entorn litoral com a “Parc del mes de la Comunitat Valenciana” al juny
de 2013, aquesta activitat constitueix una de les quals s’han programat
per a donar a conèixer al públic els valors que tanca aquest espai
natural protegit, en el qual més d’un vuitanta per cent de la seua
superfície es troba sota les aigües. La badia d’Altea representa una
gran part d’aquesta àrea marina i resulta idònia per a acostar a la gent
els tresors que amaga; en els seus fons es troba la gran barrera de
Posidònia oceànica i espècies endèmiques com les nacres, mol·luscs de
grandària propera al metre de longitud. El fet de romandre sota la
superfície, oculta a la vista la gran riquesa d’aquests fons, motiu pel
qual des de la Regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament d’Altea s’ha
promogut aquesta activitat que acosta al ciutadà i al turista a un dels
principals valors ambientals del nostre territori.
En opinió del
Regidor de Medi ambient Miguel Ángel Capella, el snorkel és una
activitat física lleugera que és perfectament compatible amb qualsevol
condició física i edat i sobretot, acosta al practicant al coneixement
del fons marí i de la seua importància, és una manera molt efectiva de
fer visible tot el patrimoni biològic de les nostres costa més propera,
únic per la seua diversitat en la nostra comarca.
Les eixides tindran
lloc tots els dimecres i divendres de Juny, Julio i Agost
perllongant-se el mes de Setembre fins al divendres 13.

Més informació sobre l’activitat en el Parc Natural de la Serra Gelada, 629 321 248,
i en el Centre de Bussege Greenwichdiving, 96 688 14 57.

Inscripcions i reserves en el Centre de Bussege Greenwichdiving 96 688 14 57

Pin It on Pinterest