Select Page
  • També aprova un conveni amb Callosa perquè Altea distribuïsca l’aigua en la urbanització Santa Clara

 
Durant el Ple de l’Ajuntament d’aquest matí s’ha aprovat una moció per a
modificar l’Ordenança d’usos de zones d’ús públic (mobiliari de
restauració i hostaleria), mitjançant la qual s’inclou en aquesta
ordenança un quadre de sancions.

  El regidor de l’Àrea Econòmica,
Pedro Barber, ha assenyalat que “des de l’equip de govern tractem de
ser sensibles amb la necessitat dels negocis d’hostaleria de tenir més
disponibilitat d’espai per a intentar afrontar la situació econòmica”.
“Però, alhora, hem de ser sensibles amb la necessitat de respectar la
mobilitat dels transeünts, el descans dels veïns i un respecte per les
normes i les autoritzacions concedides”, ha destacat.

  Així
mateix, l’edil popular ha assegurat que “ni es tracta de sancionar per
sancionar, ni es tracta de recaptar per recaptar, sinó que es tracta
d’establir un sistema àgil per a respondre davant infraccions de les
normes i que siga dissuasori per a evitar futures infraccions”. Barber
també ha posat l’accent que l’ordenança ja existent arreplega una
reglamentació addicional sobre materials, colors i una altra sèrie
d’obligacions, “però en una època com l’actual, és difícil imposar
materials o colors del mobiliari, que implicaria una inversió que, amb
tota probabilitat, portaria a la impossibilitat de compliment”.

 
D’aquesta manera, el quadre sancionador quedaria establit de la següent
manera: les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 400
euros; les greus fins a 800 euros, i les molt greus fins a 1.200. Fins a
l’actualitat, amb l’ordenança vigent fins a aquest moment, les
infraccions lleus ascendien fins a 750 euros, les greus fins a 1.500, i
les molt greus fins a 3.000 euros; amb el que la rebaixa que s’ha
aprovat avui és molt considerable, pel que fa al vigent fins a la
modificació d’avui.

  Entre els exemples de sancions es troben,
entre unes altres: ocupar la via pública excedint fins al 3 el nombre de
taules autoritzades, o excedint en un 20% la superfície autoritzada en
la llicència (Lleu, 200 euros); excés de fins a una hora de l’horari
establit (Lleu, 200 euros); ocupació de la banda per als vianants o
carril bici de forma parcial (Greu, 600 euros); exercici de l’activitat
sense la preceptiva llicència municipal (Molt Greu, 1.000 euros).

  • Conveni amb Callosa d’en Sarrià

 
D’altra banda, en la reunió plenària d’avui també s’ha informat que
l’Ajuntament d’Altea signarà en el pròxim mes un conveni amb
l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, pel qual Altea passarà a fer-se
càrrec del servei de distribució d’aigua potable en la urbanització
Santa Clara. Durant el mes de juny es facilitarà als veïns tota la
informació corresponent perquè puguen emplenar-la i regularitzar la seua
situació. D’aquesta manera, Altea subministrarà l’aigua al preu que
fixe el Gabinet Tècnic de la Generalitat, mentre que l’Ajuntament de Callosa distribuirà l’aigua en alta. Tal com ha remarcat Pedro Barber,
“amb aquesta iniciativa, es regularitza una situació d’inseguretat en la
qual es trobaven els veïns des de l’any 2010”.

Pin It on Pinterest