Select Page

La Generalitat Valenciana, a través del IVEX, ha establit una línia
d’ajudes a la promoció de les empreses de la Comunitat Valenciana, així
com dels seus productes i serveis en els mercats internacionals,
incloent la participació en fires especialitzades. La línia de subvenció
té un muntant total de 6.600.000 euros i la promoció vaig poder
realitzar-se per empreses, de manera individual o agrupada, a fi que
aconseguisquen la major repercussió possible i la màxima rendibilitat
dels recursos emprats.

Els beneficiaris de les ajudes podran ser
els consorcis, grups de promoció i les xicotetes i mitges empreses,
pimes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili a la Comunitat
Valenciana. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el
pròxim 7 de juny. Tota la documentació requerida apareix en la pàgina
web del IVEX.

Pin It on Pinterest