Select Page

  Barber: “Hem incrementat aquesta línia pressupostària per a mantenir les ajudes als pensionistes amb menys recursos econòmics”

  La
Junta de Govern de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí el
primer dels tràmits necessaris perquè l’Ajuntament puga seguir
subvencionant la brossa als majors de 65 anys. Concretament, s’ha
aprovat la modificació del període de presentació de sol·licituds que, a
partir d’ara, serà des de l’1 d’agost al 30 de setembre, tots dos
inclusivament.

   De fet, fins que no es pague el segon rebut emès
per Suma, a partir del 22 de juliol, l’Ajuntament no podrà iniciar el
procediment per a pagar el 100% del cost als beneficiaris d’aquesta
línia de subvenció.

  Aquesta convocatòria d’ajudes econòmiques,
per un import de 40.000 euros, té per objecte subvencionar la despesa
per les taxes de recollida de brosses de l’habitatge habitual,
entenent-se com tal l’habitatge que constituïsca la residència habitual
del beneficiari, bé siga aquesta de la seua propietat o arrendada a un
tercer. Les sol·licituds han de presentar-se en l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC), situada en la planta baixa de l’Ajuntament. D’ací,
passaran directament al Departament de Control Pressupostari, Gestió de
la Despesa i Subvencions.

  Els beneficiaris són les persones
majors de 65 anys, o que els complisquen en aquest exercici. En el cas
que el beneficiari siga inquilí del seu habitatge habitual, i es
demostre que les taxes són per compte seu, la subvenció es farà
extensible al propietari de l’immoble. Els requisits econòmics són els
següents: tenir una Renda Familiar inferior a dues vegades la pensió
anual mínima de Jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec
(21.809,20 euros).

  Ja el passat mes de març, el regidor de
l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, va posar de manifest que l’equip de
govern va aprovar en els Pressupostos de 2013 un increment del 25% en
aquesta línia, per a continuar recolzant a pensionistes i jubilats. En
aquell moment, Barber va recordar que “la decisió de subvencionar la
taxa de brosses als pensionistes amb menys recursos econòmics va ser
única i exclusivament del Partit Popular, que va anar el responsable
d’engegar aquestes bonificacions, i en un moment econòmic com l’actual,
anem a seguir fent-ho, fins i tot amb major dotació pressupostària”.

Pin It on Pinterest