Select Page

S’engegarà un Telèfon d’Assistència i una Brigada de Resposta Ràpida.
 
L’equip
de govern d’Altea portarà al Ple  l’encomana dels serveis
de Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Recollida Selectiva a
l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal, mitjançant la qual es
pretén aconseguir un estalvi substancial per a les arques municipals,
que es reinvertirà en millores en el servei, compra de nous camions i
contenidors, campanyes de reciclatge, etc, a més de comportar una major
eficàcia i l’optimització dels recursos.

D’aquesta manera, la taxa
per recollida i tractament es mantindrà en 62,24 euros, alhora que
incrementaran els serveis prestats. El principal objectiu del
Consistori, de cara als pròxims mesos, és establir el cost real del
servei per a poder ajustar tant l’import com les tasques exercides.

La
iniciativa ja estava contemplada en el Pla de Sanejament i Reactivació
Econòmica, aprovat al novembre de 2011 i ja al gener de 2012
l’Ajuntament va encomanar a l’Empresa Pública la neteja viària, de
platges, d’edificis públics i centres escolars, la qual cosa va suposar
un estalvi de 843.000 euros, pel que fa al pressupostat en 2011. Un
estalvi motivat, entre altres qüestions, al fet que en tractar-se d’una
empresa pública no reporta IVA ni benefici industrial. I no solament es
van mantenir els serveis, sinó que es va augmentar l’eficàcia, en
encarregar-se de la neteja d’urbanitzacions i els cristalls dels
col·legis i edificis públics, fins llavors no contemplats.
cal
recordar que el contracte de gestió de Recollida de Residus Sòlids i
Neteja Viària, amb l’empresa Fomente de Construccions i Contractes,
portava caducat des de 2007. D’aquesta manera, l’Empresa Pública
començarà a prestar el servei de recollida de brosses el pròxim 1 de
juny, l’encomana estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2022 i tindrà
un pressupost anual màxim d’1.137.411,16 euros.
En aquest sentit,
l’Empresa Pública haurà de fer-se càrrec del personal i mitjans
existents procedents de l’empresa concessionària fins al moment (FCC),
organitzant-los de la forma més eficaç i econòmica possibles.
A més,
haurà de prestar serveis com a manteniment d’instal·lacions,
reparacions, petites obres d’infraestructura, etc. Així mateix, un altre
dels objectius de l’encomana és escurçar el temps de recollida en cada
ruta. Per a açò, s’ha previst l’adquisició de nous vehicles, necessària
per a la prestació del servei encomanat.
El servei comprendrà la
recollida selectiva de Residus Sòlids Urbans (paper-cartó, envasos
lleugers, vidre, orgànic, mobles i estris domèstics, piles, olis, algues
marines i restes de poda). També inclou el manteniment, neteja,
desinfecció, reparació i reposició de la totalitat dels contenidors; el
transport a la planta de transferència; la gestió de residus de la
manera estipulada en la legislació vigent; realitzar els treballs amb el
menor impacte ambiental; i retirar els elements deteriorats, entre uns
altres.
Des de l’Ajuntament d’Altea, pròximament s’engegarà una
campanya de publicitat per a conscienciar als ciutadans que la seua
col·laboració és fonamental, a l’hora d’aconseguir que el servei de
recollida de brosses es preste amb major eficàcia, i per a fomentar les
tasques de reciclat des de casa.
També es posarà a la disposició
dels ciutadans una Brigada de Resposta Ràpida i un Telèfon
d’Assistència, en el qual podran sol·licitar la recollida d’estris,
perquè es duga a terme en el menor temps possible, afavorint la correcta
imatge dels carrers alteans.

Pin It on Pinterest