Select Page

Entrarà en vigor a partir de la seua publicació en el BOP, previsiblement el pròxim mes de juny

El
Ple de l’Ajuntament d’Altea té previst aprovar de manera definitiva
l’Ordenança Definitiva de Convivència Ciutadana, aprovada de manera
provisional el passat mes de febrer, i en la qual durant mesos ha estat
treballant la Regidoria de Seguretat Ciutadana.

Amb aquesta
Ordenança es pretén una utilització racional dels espais públics
municipals, garantint el gaudi de tots els ciutadans de les vies i
espais públics, sense que les activitats d’alguns suposen un perjudici
greu a la tranquil·litat i a la pau ciutadana d’uns altres, que veuen
afectats els drets al descans, a la salut i a la lliure circulació per
aquests espais. Tots ells drets protegits per la Constitució i que
l’Administració té el deure vetlar pel seu respecte.

Tal com ha
explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Sellés, l’objectiu
essencial radica a “protegir i garantir la convivència, la seguretat i
la salut pública, sobretot dels menors”i ha afegit que “la seua
finalitat no és recaptatòria, sinó que es tracta que, entre tots,
aprenguem unes normes bàsiques de convivència, perquè el carrer és un
punt de trobada comuna per a tots els veïns i hem de regular el seu ús
per a garantir el seu ple gaudi”.

En aquest sentit, Sellés ha
remarcat que, com a prova que aquest text manca d’afany recaptatori,
s’ha inclòs, de manera pionera en aquest tipus de normatives, la
potestat del Ayuntamient per a substituir multes per treballs en
benefici de la comunitat. De fet, l’Ajuntament podrà substituir la
sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, de conformitat
amb el que reglamentàriament es determine. Així mateix, per als menors
d’edat compresa entre 16 i 18 anys, aquestes accions seran sempre
prenent en consideració l’opinió dels pares o tutors.

Pin It on Pinterest