Select Page

   L’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, s’ha reunit a València amb el director
general d’Avaluació Ambiental i Territorial de la Generalitat, Juan
Giner Corell, per a impulsar el sector industrial Montahud, amb
l’objectiu d’agilitar el desenvolupament d’aquest sector i continuar
d’aquesta manera la seua tramitació de forma independent a l’actual
revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Altea.

   En el
transcurs de la reunió, Ortiz li ha traslladat a Giner l’interès de
l’Ajuntament d’Altea per accelerar l’aprovació del Pla Parcial Montahud,
a través d’una modificació puntual del vigent PGOU, sense la necessitat
d’haver d’esperar a l’aprovació de la revisió del Pla General. Segons
ha explicat l’Alcalde, “amb l’engegada d’aquest Pla Parcial pretenem
regularitzar la situació existent en les diferents indústries
implantades en aquesta zona”.

   En aquest sentit, Ortiz ha afegit
que “volem dotar de sòl comercial al terme municipal d’Altea, de manera
que puguen traslladar-se a aquesta zona indústries que fins al moment
estan desenvolupant la seua activitat molesta en el casc urbà”. Així
mateix, ha posat l’accent que “a més, volem dotar a Altea d’aquest sòl
perquè puguen desenvolupar les seues iniciatives els alteans que
vulguen emprendre una activitat comercial”. Tal com ha remarcat, “amb
aquesta iniciativa també donem la possibilitat a empresaris o
comerciants d’altres municipis, perquè puguen situar a Altea les seues
futures activitats, creant nous llocs de treball”.

   Per a
l’Alcalde d’Altea, “el principal objectiu que volem aconseguir és la
creació d’ocupació, ja que aquest es generaria tant amb la urbanització
del sector industrial, com amb els llocs de treball que es crearien
mitjançant l’engegada de les empreses que se situarien en el mateix”.

Pin It on Pinterest