Select Page

L’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, i el representant de Aquagest Medi ambient, Rafael Ruiz, han procedit a la signatura del contracte pel qual es prorroga durant 15 anys la concessió del servei EDAR d’Altea (Depuradora). L’objectiu d’aquesta pròrroga, aprovada pel ple de l’Ajuntament durant el passat mes de desembre, és executar obres d’urgent necessitat mediambiental. 

Tal com ha explicat l’Alcalde d’Altea, “segons ens han informat els Serveis Tècnics Municipals, la Depuradora d’Altea necessita resoldre greus deficiències, amb l’objectiu de poder prestar el servei amb la qualitat, quantitat, i regulació degudes”. Miguel Ortiz ha assenyalat que, “donada la situació econòmica per la qual travessa l’Ajuntament d’Altea, aquestes greus deficiències no podien ser finançades amb fons públics. Pel que aquestes obres imprescindibles es van a finançar amb una ampliació del termini de la concessió a l’actual empresa, Aquagest Medi ambient, per un termini de 15 anys, condicionant-la a l’execució d’una sèrie d’inversions necessàries, per un valor de 400.000 euros i, a més, en canvi d’un cànon concesional, que ha de ser ingressat en l’Ajuntament d’Altea, per un import de 700.000 euros més”.
 
En aquest sentit, les obres que s’han d’executar de forma urgent consisteixen en: instal·lació d’un decantador centrífug per a la millora i deshidratació de fangs; rehabilitació del espesador; subministrament i instal·lació d’una reductora turbina; xarxa d’alarmes amb avís a telefonia mòbil; modernització del sistema de telemando i telecontrol; tamís autonetetjable; caudalímetros per als col·lectors procedents de Callosa, Polop i La Nucia, que permetran conèixer els cabals que es depuren en la EDAR d’Altea¸i la renovació autòmat de la deshidratació.

Pin It on Pinterest