Select Page

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, amb la unanimitat i el consens de tots els grups municipals, una moció per  atendre els possibles casos de desnonaments per impagament d’hipoteques que afectin a famílies d’Altea. La moció recull la convocatòria d’una reunió, en termini de 30 dies després del Ple, que inclourà a un representant de cada grup polític amb representació municipal, un tècnic de Serveis Socials, un tècnic dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Altea i un membre de les organitzacions que es considerin oportunes, amb la finalitat d’establir quins podrien ser els mecanismes de coordinació adequats en casos de desnonament, o potencial risc de desnonament, a causa d’una execució hipotecària sobre l’habitatge familiar. 

Durant la lectura de la moció, el regidor de Presidència, Jesús Ballester, va insistir que “els diferents partits polítics representats en el Consistori d’Altea, som sensibles a aquesta problemàtica i, encara que a dia d’avui, ja s’estan posant tots els recursos i mesures que posseïx l’Ajuntament, dintre de les seves competències municipals, i s’han mantingut múltiples reunions amb representants d’associacions no governamentals per a evitar aquests drames i buscar solucions a les víctimes d’aquesta crisi, volem deixar patent  la solidaritat amb els nostres veïns i la voluntat de sumar esforços amb les associacions o entitats que estan lluitant per ajudar als quals ho necessiten”. 

Així mateix, Ballester va remarcar que “més enllà dels futurs canvis en la Llei Hipotecària, que augmentin la protecció dels afectats, i que hauran de ser abordats en un àmbit estatal, a nivell municipal volem deixar constància del nostre compromís amb els possibles damnificats a Altea, per damunt de les sigles polítiques”. 

Entre els acords adoptats, s’establix la incorporació d’un protocol específic, dintre dels habituals que utilitza el Departament de Serveis Socials, que s’encarregue de manera individualitzada cada cas de pèrdua, o previsible pèrdua, d’habitatge familiar per impagament. Així com la notificació a les entitats bancàries que operen a Altea de l’existència de mecanismes d’ajuda, a nivell del Departament de Serveis Socials, i obtenir el seu compromís que difondran aquests mecanismes entre els seus clients amb risc potencial de no poder plantar cara a la hipoteca. Finalment, inclou que es posaran a la disposició dels afectats per desnonament els mitjans disponibles per a evitar que qualsevol família d’Altea es quedi sense llar, buscant fórmules de lloguer social, amb la finalitat de buscar una altra vivenda amb la major rapidesa possible. 

En aquest sentit, entre les mesures que es van a portar a terme en 2013 està la creació d’una partida específica de 10.000 euros en els Pressupostos per a abordar les possibles necessitats que puguin presentar els ciutadans en risc potencial, o efectiu, de desnonament. Una línia que se sumarà a les ja existents per al suport d’habitatge en lloguer, i que aquest any 2012 han estat rebudes per 71 famílies, per un import de 26.500 euros, al costat d’unes altres que recullen situacions d’emergència o exclusió.

Pin It on Pinterest