Select Page

La Regidoria d’Esports ha exigit a l’actual concessionària de la Piscina Municipal el compliment dels serveis mínims per al bon funcionament de les instal·lacions. Aquest requeriment ha estat fruit de la inspecció portada a terme durant aquest mes de desembre, arran de les contínues reclamacions dels usuaris de la Piscina Municipal, que venien sol·licitant millores, tant en la temperatura de l’aigua, com en les condicions higièniques de les instal·lacions. Davant les reiterades peticions efectuades des de la Regidoria d’Esports per a la correcta prestació del servei, l’empresa concessionària ha manifestat la seva incapacitat per a complir aquestes obligacions. Per aquest motiu, el Departament d’Esports, està actualment buscant una solució perquè aquesta situació afecti el menys possible als usuaris. 

Per tot això, la Concejalia  d’Esports comunica als usuaris que la Piscina Municipal estarà tancada durant el mes de gener (a partir del 31 de desembre). Aquest temps s’aprofitarà per a efectuar una neteja general de tota la piscina, la renovació completa de l’aigua, i el segellat de les zones que registren pèrdues de calor. Així com la preparació de l’obertura de la Piscina a partir del pròxim mes de febrer, amb la nova empresa que prestarà el servei. Aquesta nova empresa es farà càrrec de la Piscina Municipal, per urgència, fins que finalitzi la tramitació de l’expedient per a l’adjudicació per concurs de l’empresa que ho prestarà durant els pròxims anys.

Pin It on Pinterest