Select Page

Seran les úniques partides que es potenciaran, mentre la resta es reduïx entre un 20% i un 50% 
L’equip de govern de l’Ajuntament d’Altea ha presentat els Pressupostos Municipals per a 2013. Tal com ha explicat l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, “dintre dels Comptes Municipals per al pròxim any, cap destacar que la despesa de totes les partides es reduirà entre un 20% i un 50%, amb l’objectiu de potenciar les partides d’Educació, que es mantindrà, i Serveis Socials i Ocupació, que es veuran incrementades. Una altra de les modificacions més importants dels Comptes de 2013 consisteix que, a pesar de l’increment de tributs, no augmenten els ingressos, de manera que no s’augmenta la càrrega financera als alteans i alteanes”. De fet, l’apartat d’Ingressos es reduïx en 2.100.000 euros, al passar de 27,8 milions en 2012 a 25,7 milions en 2013. Mentre que l’apartat de despeses es reduïx en 700.000 euros, al passar de 25,4 milions a 24,7 milions. 
En aquest mateix sentit, el regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha assegurat que “el compliment del Pla de Sanejament ha permès que l’exercici de 2013 prevegi més de 900.000 euros destinats a pagar factures pendents d’exercicis anteriors. D’aquesta manera, mentre que en 2012 s’han portat a terme les mesures necessàries per a adaptar l’Ajuntament a l’actual situació econòmica, en 2013 es reajustaran els Comptes Municipals a les obligacions marcades pel pla de Sanejament, amb l’objectiu d’evitar la intervenció de l’Ajuntament i seguir garantint la prestació dels serveis bàsics”. 
Dintre del calendari establert per a l’aprovació dels Pressupostos Municipals de 2013, ahir, dimecres 19 de desembre, es va reunir la Junta de Portaveus per a lliurar i explicar els Comptes als grups polítics de l’oposició. Avui dijous, 20 de desembre, se celebra la Comissió Extraordinària d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior perquè els quatre grups municipals puguin seguir debatent els Pressupostos. El següent pas serà demà divendres, 21 de desembre, quan es dictaminarà el Pressupost en la Comissió Ordinària d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior. I, finalment, dijous que ve, 27 de desembre, se celebrarà el Ple Ordinari del mes de desembre, on es debatran i, en el seu cas, s’aprovaran, els Pressupostos de 2013. 

Pin It on Pinterest