Select Page

Durant el que duem d’any, la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altea ha atès a prop de 2.070 persones per a cobrir les seves necessitats bàsiques, en uns casos, i oferir assessorament especialitzat, en uns altres. Tot això ha estat possible, tal com ha explicat el regidor de Serveis Socials, Gregorio Alvado, gràcies a l’obtenció de nombroses subvencions procedents d’institucions supramunicipals, com la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha pogut cobrir les necessitats més immediates de més de 600 alteans i alteanes, amb ajudes econòmiques com les percebudes per les famílies acollidores, que en el cas d’Altea ascendeixen a 9 famílies, amb 13 menors al seu càrrec. En aquest mateix sentit, s’ha donat suport a famílies en situació d’urgent necessitat, atorgant-los més de 200 ajudes econòmiques, que han arribat a més de 500 persones, i que s’han destinat a cobrir les necessitats bàsiques més immediates, com alimentació, llum, aigua, lloguer, etc. 

Així mateix, 31 unitats familiars, al voltant de 80 persones, han estat beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, vinculada a un pla d’inserció soci-laboral, de manera que s’han cobert les seves necessitats bàsiques, mentre realitzen activitats encaminades a la seva reinserció laboral i social. També cap recordar la reubicació de les famílies de les ‘Cases dels Mestres’, a través del Programa d’Acompanyament Social a famílies realotjades, i del que es van beneficiar 19 persones, 5 d’elles menors d’edat. 

Pel que fa a Serveis Especialitzats, “els esforços s’han centrat a obtenir recursos econòmics perquè Altea disposi d’uns serveis de qualitat, que cobreixin necessitats específiques dels alteans”, ha assenyalat Alvado. Una mostra d’això és el treball desenvolupat des de l’Agència AMICS, atenent a més de 100 persones estrangeres per a prestar-los assessorament. Sense oblidar les iniciatives desenvolupades en el Servei Municipal d’Atenció a la Dependència i els projectes orientats a la prevenció i atenció a les drogodependències, en els quals han participat més de 1.000 estudiants alteans i 30 pares. 

Finalment, destacar l’atenció a més de 80 persones, en la seva majoria dones, víctimes de violència de gènere, el Servei d’Ajuda a Domicili, que ha atès a altres 80 persones, el projecte d’Alfabetització ‘Digital’, realitzat per primera vegada a Altea, de manera gratuïta, per a ensenyar nocions bàsiques d’informàtica, o el ‘Taller de Prevenció d’Assetjament en les Xarxes Socials’, en el qual han participat més de 160 estudiants, d’entre 12 i 13 anys. 

Per tot això, Alvado ha posat l’accent que “hem pogut atendre a centenars de persones, especialment les quals es troben en una situació de major vulnerabilitat, entre menors, joves, dones, persones majors, discapacitats, estrangers, etc…” i ha afegit que “ho hem fet diferents maneres, fins i tot amb noves iniciatives, complint amb la nostra responsabilitat i assolint disminuir desigualtats socials, millorar la qualitat de vida i augmentar el benestar social dels alteans i les alteanes”.

Pin It on Pinterest