Select Page

Per a complir aqueix objectiu, els canvis legislatius són constants i de tot ordre a Altea des que la regidora Carolina Punset va assumir el seu càrrec, fa més d’un any. Aquest mes es va proposar al Ple -que ho va aprovar per unanimitat- l’ampliació de la parcel·la mínima dels sectors que queden per desenvolupar en la Serra, duplicant els 800 metres quadrats, establits fins a l’actualitat.

Les zones que queden per construir en la Serra d’Altea són àrees d’especial protecció ambiental (Zones LiC i Xarxa Natura 2000). Tenen totes les seues edificabilitat prèviament assignada, pel que és impossible evitar que s’edifiquen en el futur sense incórrer en responsabilitat indemnitzatoria. La major part es troba amb les vies d’accés i les infraestructures realitzades, però sense parcelar ni edificar. No obstant això, tard o d’hora, seran zones edificades, pel que Punset ha explicat que “ampliant en aqueixes zones la parcel·la mínima, aconseguirem una major integració ambiental dels habitatges, un menor impacte paisatgístic perquè es conserven més zones lliures d’edificació, així com habitatges de major qualitat, que són les úniques que encara mantenen un nínxol en l’actual mercat immobiliari”.

“Fins a ara la parcel·la mínima era de tan sol 800 metres quadrats, la qual cosa produeix una apantallamient de les diferents edificacions que se succeeixen sense espais lliures i sense zones verdes entre elles. La sensació de *abigarramiento i excés de ciment és cridanera. No és possible arreglar el que ja està fet, però si que era urgent i necessari millorar-lo per a futurs i nous desenvolupaments aprovats fa anys i encara no construïts. Modificar la normativa urbanística és un treball llarg i ingrat perquè els efectes no són visibles a curt termini, però resulta absolutament imprescindible abordar aquesta labor que fins a ara ningú havia fet, per a garantir que conservarem Altea en el futur tal com ens agrada a tots”, va concloure la regidora d’Urbanisme.

Pin It on Pinterest