Select Page

El Ple de l’Ajuntament del passat dimecres va aprovar englobar en una única Ordenança la taxa pels serveis de recollida, transferència i tractament de residus sòlids urbans (escombraries). Durant la seva intervenció en el Ple, el regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, va reiterar que l’Ordenança sobre Escombraries vigents fins al moment data de 1995 i que, des de llavors, l’IPC ha augmentat un 50%, pel que es fa necessària la seva actualització perquè la recaptació cobreixi exactament el cost del servei, tant de recollida com de tractament.

Així mateix, Barber va remarcar que en 1995 l’estudi de costos reflectia un finançament íntegre pels ciutadans, esmentes que des de llavors fins a l’actualitat, el finançament del servei s’ha situat en un 62% pels ciutadans i un 38% per l’Ajuntament. Amb la modificació aprovada, s’unifiquen els costos de recollida i de transferència, de manera proporcional, de manera que el cost dels tres serveis (recollida, transferència i tractament) augmentarà un 25% per als ciutadans.

L’edil també va assenyalar que el Consorci de Residus ha augmentat en un 25% el cost cobrat als Ajuntaments pel tractament dels residus, passant de 40 euros per tona, a 50 euros. Mentre que la tarifa per la transferència es manté en 16 euros per tona. En aquest sentit, Barber va posar l’accent que, amb la unificació de la taxa, s’ha sumat dintre del cost el que Fomento de Construccions i Contractes li cobra a l’Ajuntament per la recollida de les escombraries.

El regidor de l’Àrea Econòmica va manifestar que s’ha mantingut l’import semestral, a l’estar en procés de modificació del servei amb un plec de condicions nou, o l’assumpció per part de l’Ajuntament, amb el que possibilitaria un nou estudi de costos i unes noves tarifes, depenent de la decisió que finalment s’adopti. A més, l’edil va explicar que “no només es mantindran les subvencions del servei establertes per a la Tercera Edat, sinó que a partir del pròxim any s’està estudiant una subvenció per als col•lectius que més sofrixen la crisi econòmica, per exemple el cas d’habitatges en les quals resideixin persones en atur”.

El servei comprèn el procés de gestió de residus sòlids urbans, des de la recepció o recollida, fins al transport, tractament i eliminació. S’entendrà utilitzat pels propietaris o ocupants dels habitatges, locals o establiments, quan es presti, bé a través de recollida domiciliària, bé a través de contenidors o qualsevol altre mitjà establert.

Pin It on Pinterest