Select Page

L’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament d’Altea han arribat a un acord de col·laboració per a la reubicació de l’Oficina de Turisme d’Altea en la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, que anteriorment estava situada en el Passeig Sant Pere. El trasllat es va portar a terme el passat 1 de setembre, dintre del pla de reubicació de departaments municipals implementat per l’equip de govern per a estalviar despeses. 
El contingut de l’acord s’ha donat a conèixer en el transcurs del Ple de l’Ajuntament que s’està celebrant durant el dia d’avui dimecres. Aquest conveni de col·laboració té com objectiu adequar les instal·lacions i serveis a les exigències de la Xarxa Tourist Info de la Conselleria de Turisme de la Generalitat, de la qual forma part l’Oficina de Turisme d’Altea, a més de continuar amb les activitats de promoció turística d’Altea. 
Mitjançant aquest acord, l’Agència Valenciana de Turisme es compromet a dotar a l’Oficina de Turisme d’Altea de les tecnologies adequades per a l’efectiu desenvolupament de les bases de dades turístiques, a l’accés a les bases de dades de l’Agència Valenciana de Turisme i a l’intercanvi i comunicació entre les diferents Oficines de la Xarxa d’Informació Turística de la Generalitat. Així mateix, l’Agència Valenciana de Turisme aporta, mitjançant la corresponent cessió d’ús, la imatge i decoració íntegra de l’Oficina, pel que fa a mobiliari, retolació, suports de material informatiu, material de promoció e infraestructura informàtica. 
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altea es compromet a procurar en tot moment la qualitat en la prestació dels serveis per part de l’Oficina, amb un horari de funcionament i atenció al públic de caràcter flexible. A més, l’Oficina de Turisme d’Altea tindrà a la disposició dels turistes que visiten Altea, informació de tots les destinacions de la Comunitat Valenciana. 
Arran d’aquest conveni, també està previst que l’Agència Valenciana de Turisme prepare a l’Oficina d’Altea amb mitjans audiovisuals per  afavorir la imatge del municipi, de cara als seus visitants, així com facilitar la informació sobre programació cultural, esportiva, festiva, etc. des de pantalles exposades al públic.

Pin It on Pinterest