Select Page

Amb motiu del Dia de Tots els Sants, el pròxim 1 de novembre, la Policia Local d’Altea està desenvolupant un dispositiu especial per a vetllar per la seguretat i el desenvolupament tranquil de les visites als cementiris, regulant el tràfic de diferents carrers per a millorar la mobilitat de veïns i visitants. El servei de la Policia Local serà el competent per a regular el tràfic en els voltants d’ambdós cementiris, així com per a establir un reforç de vigilància nocturna per a evitar actes de vandalisme, i especialment la nit de Halloween.
Per a aquest dispositiu policial s’han previst 5 efectius per torn, distribuïts de la següent manera; 
.- 2 agents per al cementiri d’Altea. .- 1 agent per al cementiri d’Altea La Vella. .- 2 agents de reforç per a ambdós cementiris. 
Al seu torn, s’incrementarà el control de les autoritzacions de venda ambulant de flors. 
Aparcaments 
Quant als estacionaments, podran disposar-se dels següents: 
ALTEA.-Esplanada frontal al Cementiri Municipal. -Urbanització Sant Xotxim -Estacionaments Palau i Belles Arts. 

ALTEA LA VELLA. -Esplanada frontal al Cementiri Municipal -C/ de la Urbanització contigua (Serra Altea). 
Reordenació del tràfic 
Amb la finalitat de donar fluïdesa al tràfic rodat i oferir una seguretat per als veïns que es traslladin fins al Camp Sant d’Altea, bé sigui a peu o utilitzant qualsevol mitjà de transport, es va a procedir a reorganitzar la circulació del tràfic perquè els vials d’accés no es vegin afectats per la congestió del mateix, quedant de la següent manera: 
1º.- L’accés al Cementiri es podrà realitzar únicament accedint per l’encreuament de les Rotes,                 El C/ Alcoi, tram comprès entre aquest encreuament i el Cami de les Boqueres, seguirà mantenint-se amb doble sentit de circulació per a permetre l’accés i sortida dels veïns de la zona, així com facilitar la utilització de les zones d’estacionament del Palau. 
2º.- A partir de l’encreuament amb el Camí dels Boqueres, el tràfic seguirà un únic sentit de circulació (sentit Cementiri). 
3º.- Els vehicles que circulin venint des de la Ptda. Els Arcs amb sentit al Cementiris seran desviats a la dreta, segons el sentit de la seva marxa, per C/ de l’Horta per a desembocar en C/ Costa dels Nassos. 
Horaris de visita 
Els visitants que vagin aquests dies al Cementiri han de tenir present els horaris que durant tots els mesos de l’any s’estableixen: 
.- D’Octubre a Febrer de 9´00 a 17´00 hores .- De Març a Maig, de 9 a 18´00 hores. .- De Juny a Setembre, de 9 a 19´00 hores .- Setmana de Tots els Sants, de 8 a 19´00 hores, obert al migdia, Altea La Vella de 9 a 18´00 hores. 
Recomanacions 
.- Assistir a peu. .- Utilitzar els estacionaments habilitats. .- Acudir a hores primerenques per a evitar embotellaments de tràfic en els voltants del Cementiri. .- Seguir les indicacions dels Agents de Tràfic.

Pin It on Pinterest