Select Page

Aquest matí s’ha constituït a Altea la Comissió de Coordinació Municipal per a la Protecció de Menors en Situació de Risc, amb l’objectiu de vetllar pels drets i el benestar dels més petits d’Altea, prioritat de la Regidoria de Serveis socials. La Comissió sorgeix arran de la publicació del Decret 62/2012 del Consell, en el qual es regula la creació d’aquestes comissions a la Comunitat Valenciana. 
El regidor de Serveis Socials, Gregorio Alvado, va iniciar el procediment perquè a Altea es creés aquesta comissió de coordinació municipal de protecció de menors ja que, com ha manifestat, “celar pel benestar i protecció dels menors del nostre municipi és tant una responsabilitat pública com una prioritat d’actuació des del meu departament, ja que l’objectiu últim d’aquesta comissió no és plantar cara, per exemple, a una situació de maltractaments físics, a un menor sinó va més enllà, l’objectiu és prevenir aquest maltractament”. 
En aquesta comissió van a estan representats els tres àmbits que major relació directa, més proximitat i millor coneixement té de la situació global del menor: Serveis Socials, Sanitat i Educació. Segons ha explicat Alvado, “és fonamental la participació conjunta d’aquests tres àmbits ja que es tindrà una major i millor visió d’aquells menors que es puguin trobar en una situació de risc, per a poder intervenir amb la major celeritat i evitar, abans de res, majors conseqüències negatives per al menor i la seva família”. 
Si bé estan aquests tres àmbits, es podrà convidar a participar professionals d’altres àmbits quan sigui necessària la seva intervenció o informació, com per exemple la Policia local, Salut mental, equip directe dels centres de primària i secundària, entre uns altres. 
Així mateix, Alvado ha assenyalat que “aquesta Comissió té caràcter estrictament tècnic, i entre altres funcions estan la d’establir prioritats en l’estudi i seguiment dels casos de menors i intervenir de forma coordinada en els casos de risc del municipi, distribuint les competències dirigides a atendre les diferents necessitats i problemes del menor i la seva família.” 
Amb la creació d’aquesta comissió es pretén assolir diversos objectius, com és augmentar la comunicació i coordinació entre serveis socials, sanitat i educació; conjuminar tots els esforç i el treball de molts professionals pel benestar dels menors. Abans de res, com ha assenyalat Alvado ”amb aquesta comissió podrem vetllar pels drets dels menors del nostre municipi, pel seu benestar i la seva protecció, ja que ha de ser prioritari l’interès dels menors, els nostres ciutadans més petits i al mateix temps més vulnerables i indefensos, estant per sobre de qualsevol altre interès”.

Pin It on Pinterest