Select Page

A la fi del passat mes de juny es va aprovar la liquidació del pressupost del 2011, que presentava diverses variants. De les més importants cal destacar que el resultat pressupostari va ser positiu, amb 508.000 euros de pressupost ajustat. 
Però d’altra banda el romanent de tresoreria es quede en 15.510.000 euros de romanent negatiu, amb un increment de 250.000 euros respecte a l’anterior exercici del 2010.
Per a Pedro Barber, responsable de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament d’Altea, els resultats d’aquesta liquidació obliguen a l’equip de govern a fer un reajustament, ja que existeix una necessitat de finançament d’uns 5 milions d’euros. Segons Barber, “s’ha hagut de fer front a despeses derivades per sentències judicials que han ascendit a 2.300.000 euros, a més d’altres obligacions de l’anterior equip de govern, que s’havia d’haver inclòs en l’exercici del 2010, com el pagament a Iberdrola que ascendeix a 300.000 euros, el pagament a l’empresa Vaersa que suma 600.000 euros, o la perduda de 600.000 euros del Pavelló d’Esports, que es va deixar de cobrar, que hem hagut d’assumir com a nostres”, destaca l’edil d’Hisenda. A més, “des que entrem a treballar en l’Ajuntament, l’actual equip de govern ja ho va haver de fer amb un pressupost prorrogat en els últims dos anys, i açò ja ens obligue a realitzar una sèrie de mesures”.
Malgrat tot, Pedro Barber es mostrava satisfet per les decisions preses fins al moment per l’equip de govern, els ajustos que s’han pres des del segon semestre del passat 2011 han donat el seu resultat. Si ho comparem amb l’aconseguit per l’anterior equip de govern quan entre en 2007, és tremendament positiu. Donades les circumstàncies de com ha vingut aqueixa desviació, per sentències o per obligacions d’anys anteriors, jo qualificaria la liquidació com a acceptable”, va concloure Barber.

Pin It on Pinterest