Select Page

El projecte d’horts urbans ecològics de l’Ajuntament d’Altea comença una nova marxa amb 45 noves places. Aquests nous horts es destinen a persones en actiu i a desocupats que estiguen interessats a rebre formació teòrica i pràctica en agricultura ecològica i que, a més, vegen en aquesta activitat un futur econòmic.

Demà dijous, 31 de maig, en el Centre Juvenil d’Altea, a les 20:00 hores, es procedirà a la presentació d’aquest projecte als interessats. La reunió està organitzada per les regidories d’Agricultura i Participació Ciutadana. Els interessats haurien de confirmar la seua participació abans del dissabte 2 de juny, dia que donaran començament les classes pràctiques amb l’assignació d’hort a cada participant. Es pretén donar una formació continuada durant sis mesos, amb classes teòric-pràctiques que poden estendre’s fins a un any més, amb el que es completaria tot el cicle de cultiu.

Després d’aquest període, els participants en el projecte de formació, poden passar a ocupar horts de major dimensió, amb l’objectiu de produir excedent o bé poden ocupar horts de dimensió menor per a seguir amb l’activitat agrícola en l’àmbit del autoconsum i oci. En aquesta nova fase els participants que decidisquen seguir produint en parcel·les de major extensió (400m) seguiran sent guiats durant un any més. A més, des de la Regidoria d’Agricultura, s’impulsarà la creació d’una associació de productors ecològics, que abastisca la demanda real de fruites i hortalisses ecològiques, a nivell local i comarcal.

Aquesta iniciativa cobrix aspectes ambientals importants, a l’ocupar parcel·les agrícoles abandonades de la zona periurbana, l’aspecte de la qual és incompatible amb la imatge de poble integrat amb l’entorn que es pretén per a Altea, creant una zona de transferència entre el mitjà rural i l’urbà, en la qual es conrea sense plaguicides ni abonaments químics.

A més, es fomenta l’acostament del ciutadà a l’activitat agrària, a través de l’acte consum o en aquest cas, creant expectatives d’ocupació reals en el sector agrícola a través de la formació, ja que el cultiu de productes biològics és l’activitat agrària amb major projecció i creixement dels últims anys, amb una tendència a l’augment.

La participació ciutadana activa, és fonamental per al desenvolupament d’aquests programes. La sensibilització amb el medi ambient i l’entorn agrícola de la persona que ocupa un hort urbà ecològic, és bàsica per a l’èxit d’aquesta iniciativa, en la qual no només es conrea sense abonaments químics ni insecticides. També es recuperen varietats tradicionals, es reutilitzen les restes vegetals compostats, es promou l’intercanvi, el comerç local i de canal curt i es crea consciència d’autonomia i sobirania alimentària, qüestió bàsica per a qualsevol població que avui s’ha perdut.

Pin It on Pinterest