Select Page

L’acte ha comptat amb la presència de membres de la corporació municipal alteana i nombrosa població immigrant així com els representants dels Ajuntaments i d’entitats que impartixen este programa per a rebre de mans del conseller els diplomes acreditatius. Altea per tant, entra a formar part d’este grup de municipis que compta amb una Escola d’Acollida la qual iniciarà les seues classes el pròxim dia 17 d’octubre gràcies a la gestió del regidor de Benestar Social, Gregorio Alvado.
El conseller ha sigut rebut primerament en l’Ajuntament d’Altea on ha firmat en el Llibre d’Honor Municipal acompanyat de l’alcalde, Miguel Ortiz. En la inauguració del II Trobada d’Escoles d’Acollida desenvolupat en el Centre Social, 
Cabré ha remarcat eixa política activa d’integració que s’està desenvolupant des de la Generalitat i la Conselleria de Benestar Social “tenint en compte que comptem amb un 19% de població immigrant; més de 148 nacionalitats; més de 70 idiomes i religions, una enorme diversitat i hem d’estar orgullosos de la situació d’integració que vivim a la Comunitat Valenciana a pesar dels temps que vivim”. El conseller ha destacat els més de 8.000 immigrants que han  passat ja per les Escoles d’Acollida a la Comunitat Valenciana; més de 2.000 en la província d’Alacant “quan es compta ja amb un total en la Comunitat de 100 centres i s’han impartit més de 600 cursos”.
Per a Miguel Ortiz les Escoles d’Acollida tenen un doble objectiu “facilitar el coneixement necessari per a la integració en la nostra societat dels immigrants coneixent la llengua, les tradicions, la cultura, la legislació, etc. i a través de la comprensió mútua, hem d’aconseguir que els nous ciutadans vullguen aprendre amb nosaltres i per a això hem d’aconseguir unir tots els ciutadans que viuen en la nostra terra de manera que aconseguim la verdadera integració”. , Jorge Cabré Rico, inauguraba hoy junto con el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, el II Encuentro Provincial de Escuelas de Acogida en el Centro Social. El acto ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipal alteana y numerosa población inmigrante asi como los representantes de los Ayuntamientos y de entidades que imparten este programa para recibir de manos del conseller los diplomas acreditativos. Altea por tanto, entra a formar parte de este grupo de municipios que cuenta con una Escuela de Acogida la cual iniciará sus clases el próximo día 17 de octubre gracias a la gestión del concejal de Bienestar Social, Gregorio Alvado.
El conseller ha sido recibido primeramente en el Ayuntamiento de Altea donde ha firmado en el Libro de Honor Municipal acompañado del alcalde, Miguel Ortiz. En la inauguración del II Encuentro de Escuelas de Acogida desarrollado en el Centro Social, 
Cabré ha remarcado esa política activa de integración que se está desarrollando desde la Generalitat y la Consellería de Bienestar Social “teniendo en cuenta que contamos con un 19% de población inmigrante; más de 148 nacionalidades; más de 70 idiomas y religiones, una enorme diversidad y hemos de estar orgullosos de la situación de integración que vivimos en la Comunidad Valenciana pese a los tiempos que vivimos”. El conseller ha destacado los más de 8.000 inmigrantes que han  pasado ya por las Escuelas de Acogida en la Comunidad Valenciana; más de 2.000 en la provincia de Alicante “cuando se cuenta ya con un total en la Comunidad de 100 centros y se han impartido más de 600 cursos”.
Para Miguel Ortiz las Escuelas de Acogida tienen un doble objetivo “facilitar el conocimiento necesario para la integración en nuestra sociedad de los inmigrantes conociendo la lengua, las tradiciones, la cultura, la legislación, etc. y a través de la comprensión mutua, hemos de lograr que los nuevos ciudadanos quieran aprender con nosotros y para eso hemos de lograr unir a todos los ciudadanos que viven en nuestra tierra de manera que logremos la verdadera integración”.

Pin It on Pinterest