Select Page

Tal acord perseguix fomentar la creació d’ocupació, tal com ha assegurat Miguel Ortiz, el qual ha remarcat que, amb la posada en marxa d’esta iniciativa, “volem ajudar a les xicotetes empreses alteanes i als treballadors dels oficis relacionats amb la construcció”.


Les mesures que pretenen posar en marxa l’Ajuntament i Caixaltea suposaran una subvenció del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tant en obra menor, com en obra major de rehabilitació simple i obra major de rehabilitació integral. Cal recordar que en l’actualitat l’ICIO està xifrat en un 3,5%, i d’esta manera quedaria en un 1,75% del pressupost de la rehabilitació.


Concretament, segons ha explicat Pedro Barber, per a obres menors, a més de la subvenció del 50% de l’ICIO, s’establirà l’exempció del pagament per ocupació de via pública. En el cas de les obres majors de rehabilitació simple, per a les que és necessari presentar el projecte de rehabilitació, a la subvenció del 50% de l’ICIO se sumarà una reducció del pagament per Ocupació de Via Pública, i la Reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI), durant tres anys. Quant a les obres majors de rehabilitació integral, per a les que és necessari presentar el projecte de rehabilitació i justificació d’abast dels objectius d’eficiència energètica, a la subvenció del 50% de l’ICIO s’afegiran la reducció del pagament per Ocupació de Via Pública, la reducció de l’IBI durant cinc anys, i la reducció de la taxa d’Arreplega de Fems, també durant cinc anys.


En este sentit, l’Alcalde d’Altea ha assegurat que estes mesures no afectaran les arques municipals, “ja que la baixada d’impostos es va a compensar amb el ‘efecte crida’, al sol·licitar-se més llicències, tant d’obra menor, com d’obra major, perquè el nostre objectiu final és equilibrar ingressos i gastos”. Miguel Ortiz ha fet insistència en què el fi últim d’esta iniciativa serà “potenciar a les xicotetes empreses alteanes i als oficis relacionats amb la construcció: fusters, llanterners, vidriers, electricistes, etc. i que seran els beneficiaris d’estes mesures”. Ortiz també ha reiterat que, dins el Pla de Sanejament i Reactivació Econòmica de l’Ajuntament d’Altea, “inclourem una sèrie de mesures per a fomentar l’ocupació, en el marc del nou model d’urbanisme que volem posar en marxa, i que en el Ple de la meua investidura com a Alcalde ja vaig qualificar d’innovador, sostenible i rehabilitador”.


Així mateix, i amb independència de les ajudes municipals, es podran complementar amb l’oferta d’ajudes disponibles en el Pla Autonòmic de la Vivenda 2009-2012 de la Generalitat Valenciana.  És en este cas, on Caixaltea, a través d’un conveni amb la Generalitat, “col·labora amb la política autonòmica en matèria de vivenda, facilitant la bestreta de les ajudes corresponents”, tal com ha assenyalat el President de Caixaltea, José Miguel Cortés. L’Ajuntament d’Altea s’encarregarà de gestionar tals tràmits, ja que la informació sobre les ajudes mencionades es realitza en l’Oficina Comarcal de la Conselleria d’Urbanisme i Vivenda, ubicada en les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altea. Essencialment, es tracta que totes les ajudes que atorga la Generalitat Valenciana per a rehabilitació de vivendes, tenen un termini de dos anys per a fer-se efectives des que es concedixen, i Caixaltea es compromet a avançar la quantia econòmica en eixos dos anys.

Pin It on Pinterest