Select Page

Este mateix matí se celebrava ple extraordinari de l’Ajuntament d’Altea comptant com a tema central la viabilitat del Conservatori Professional de Música d’Altea. Amb la presència de nombrosos alumnes i pares del centre, el primer punt de l’orde del dia va comptar amb una esmena a la totalitat presentada pels grups de PP i Cipal acordada prèviament amb l’Ampa del Conservatori. La proposta aprovada acorda mantindre el Grau Elemental “garantint la seua viabilitat econòmica amb l’augment d’ingressos obtinguts per la modificació del preu públic”, segons ha manifestat el regidor del Cultura, Jesús Ballester. A més, s’ha aprovat la creació d’una Taula Negociadora formada per representants de l’Ampa, dels professors; equip directiu; grups polítics municipals: interventor, secretari, tècnic de Recursos Humans i regidor de l’Ajuntament. Esta taula tindrà com a missió la busca de fórmules per a augmentar els ingressos “i que a finals de juliol es puga tornar als alumnes matriculats part del gasto per matrícula”,


Miguel Ortiz, davant de la presència de nombrosos afectats l’inici de la sessió plenària, ha explicat que les mesures proposades  tenen una motivació econòmica qualificant la situació de l’Ajuntament de “insostenible”. L’alcalde ha parlat de l’existència d’un deute de 15 milions en negatiu de romanent de tresoreria, 25 milions de deute a proveïdors i 4 milions de factures sense consignació. Ortiz ha avançat la presa de múltiples decisions per a reactivar la situació i fomentar l’ocupació sense l’augment d’impostos i abaixant un 30% en gasto corrent en diverses àrees municipals, contemplant a més reducció de personal laboral i funcionari. En l’actualitat, el Conservatori presenta un dèficit de quasi 530.000 euros, el pagament de plantilla aconseguix el 80% del que costa i la subvenció de la Generalitat ha baixat en estos anys de 175.000 € a 62.000 € en els últims quatre anys.


El PSOE ha sol·licitat la retirada del punt de l’orde del dia “ja que el que tractaríem que era en un principi supressió del servici del Conservatori ja no és tal amb esta esmena a la totalitat”, concretava Andrés Ripoll votant el seu grup en contra de l’esmena a la totalitat de populars i Cipal. Finalment, el punt no ha sigut retirat per la “necessitat explicar als afectats les mesures finalment adoptades i la seua justificació” segons paraules del regidor de cultura Jesús Ballester. El Bloc per la seua banda justificava el seu vot en contra en el coneixement de l’esmena “a escasses hores del ple, a més no entenem per què es reduïx un 30% en totes les partides” puntualitzava Inma Orozco.
 
El següent punt tractava la modificació de l’ordenança del preu públic establint un pagament màxim trimestral corresponent a tres assignatures en 51,81 euros (taxa que no s’ha revisat en 14 anys de funcionament del centre) en Grau Elemental i corresponent a 5,5 assignatures en el Grau Professional. S’establix a més un sistema de subvencions consistents en reducció de matrícula i preu públic. Reducció d’un 15% en pagament trimestral per fill a aquelles famílies amb 2 fills cursant estudis musicals; un 50% en aquells amb família nombrosa normal i 100% en família nombrosa especial. Este punt ha sigut eixit avant amb els vots a favor de l’equip de govern i Cipal, mentres Bloc i PSOE han votat en contra. El Bloc ha presentat en este punt una esmena proposant centrada en el pagament que l’augment de tarifes es faça de forma progressiva “començant en 34,53 euros i aconseguint en dos anys els 51,81 de la proposta inicial” ha explicat Inma Orozco. La dita esmena no ha eixit avant ja que, tal com ha explicat Jesús Ballester, no aportaria cap solució a l’actual situació econòmica.  El PSOE per la seua banda, ha sol·licitat que es retire el punt de l’orde del dia, “i s’estudien en eixa taula negociadora verdaders passos per a donar viabilitat al Conservatori com reclamar més ajudes de la Generalitat o sol·licitar suport a altres ajuntaments que es beneficien d’este centre” comentava Ripoll.

Pin It on Pinterest