Select Page

 Donada la necessitat que la ciutadania dispose de major informació del que ocorre en el municipi  i que puga participar de forma directa en la presa de decisions proposa que l’Ajuntament d’Altea aprove en ple el següent:


1r.-Anunciar amb un mínim de 7 dies la convocatòria de celebració de plens en tots els mitjans de difusió que este ajuntament tinga al seu abast ( tauler d’Edictes, pàgina web   mitjans de comunicació municipals…).


2n.-Anunciar amb un mínim de 2 dies hàbils l’Orde del Dia a tractar en el ple.


3r.-Promoure la participació ciutadana en els plens, dedicant-los al final dels mateixos un temps raonable perquè puguen exposar els seus precs i preguntes.


4t.-Permetre que les mocions que organitzacions, partits polítics sense representació municipal,  ciutadans , associacions, presenten i s’incloguen en l’orde del dia de la sessió plenària  puguen ser defeses per ells mateixos.


5t.-Que es puguen convocar plens extraordinaris per part de la ciutadania  amb l’aval de 200 firmes.


6t els pressupostos participatius. Que la veu dels ciutadans se senta a l’hora de decidir en què gastar els diners que recapta l’Ajuntament i com recapta tals diners.
 


Altea, 11 d’agost del 2011

Pin It on Pinterest