Select Page

La proposta de l’equip de govern quant al pagament per assistència a comissions informatives ha imposat una rebaixa del gasto en un 45% que ve acompanyat per la reducció de membres de 9 de l’anterior legislatura a 5 en esta que comença. Respecte al personal eventual, s’establixen tres auxiliars administratius, Alcaldia, Comunicació i Projectes amb una retribució anual de 18.420’22 euros; una auxiliar administratiu amb 15.634,08 euros i tres auxiliars administratius per als grups de l’oposició amb el mateix pagament anual. En este aspecte, s’ha produït una reducció del 10% en el cas del personal eventual i un 30% en el de secretaris de grup respecte a la legislatura anterior. En este aspecte, s’ha presentat per l’equip de govern una modificació de la proposta, prèviament consensuada amb Bloc i Cipal, relativa a què els secretaris de grup siguen persones de lliure designació ja que en un inici serien exercides per funcionaris. 
 S’ha aprovat una reducció del nombre de regidories amb dedicació exclusiva i s’incorpora les de dedicació parcial. El nou equip de govern comptarà amb 2 regidories amb dedicació exclusiva, 5 amb dedicació parcial i hi haurà 3 dedicacions parcials per a l’oposició. Les retribucions per als components de la nova corporació també patixen retalls establint-se tres nivells de sou: 2050 euros nets per a dedicacions exclusives; 1.765 € nets per a dedicacions parcials i 1.493€ nets per a les dedicacions de l’oposició. Totes estes mesures suposen en paraules de Miguel Ortiz “un estalvi de 259.378 euros anuals en retribucions dels polítics respecte al 2007, un 37,65% de reducció del gasto en nòmina dels polítics”. Les dedicacions parcials han sigut molt discutides i amb la presentació d’esmena per part del PSOE que requeria que es convertiren en exclusives “ja que amb esta mesura, els regidors poden tindre una altra activitat i es genera pluriocupació”, indicava el portaveu socialista, Eloy Hidalgo igual que ho ha fet el portaveu del Bloc, Toni Ripoll. No obstant, Cipal i Bloc s’han abstingut respecte a l’esmena del PSOE i la votació a favor ha recaigut en la proposta de l’equip de govern amb els vots a favor de PP i CIPAL aprovant-se les dedicacions parcials.


Després d’un llarg debat l’assistència a sessions tant a òrgans col·legiats com els plens establix un pagament de 55,73 euros al president i la mateixa quantitat per als regidors així com l’assistència a comissions que quedarà estipulada en la mateixes quantitats que la legistura anterior, tenint en compte l’estalvi del 45% del gasto total que suposa la reducció de 9 a 5 membres. El ple extraordinari ha mantingut de la mateixa forma  la mateixa assignació als grups polítics municipals establida en la legislatura anterior.


Les tinences d’alcaldia recauen per orde en: Vigela Lloret; Jaime Sellés; Pedro Barber; Sara Gregori; Jesús Ballester; Marga Riera; Gregorio Alvado. La Junta de Govern Local està formada per estos regidors i s’establix la seua reunió cada dilluns a les 11h. L’alcalde ha donat compte a més del nomenament del seu representant en pedanies com és Altea la Vella i ha recaigut sobre Marga Riera.

Pin It on Pinterest