Select Page

   La publicació en el BOE determina múltiples detalls tècnics com ho és el termini d’obtenció de documents per part de les empreses interessades que finalitza el 13 de juliol; el termini d’execució de 24 mesos; un pressupost de 16.570.162, 64 euros; la presentació de les ofertes finalitza el 15 de juliol i s’han de presentar en el registre general del Ministeri; l’obertura d’ofertes serà el 27 d’octubre així com el 18 de maig ja es va enviar esta publicació al Diari Oficial de la Unió Europea que permet l’accés d’empreses europees al concurs de les obres. 
L’alcalde ha explicat succintament quin és el projecte que es va a executar i que consta de “un braç inclinat cap al sud en la desembocadura del riu Algar; un dic en forma de T aproximadament a l’altura de la rotonda del Toll; un altre dic que enllaçaria el dic exempt de la platja de la Roda amb la vora de la platja mencionada a més d’un farciment que generarà 40 metres de platja en tres grans llunes front tot el nucli urbà d’Altea. Una vegada acabat es durà a terme el disseny urbà i de mobiliari unificat, carril bici i circulació restringida per a accés de veïns i pàrquings privats”. Existix a més conveniada la realització d’un pàrquing subterrani en l’actual del Toll “que ho deu dur a terme l’Ajuntament”, comenta Ripoll .
 Ambdós responsables del govern socialista a Altea han deixat molt clar que la seua gestió “no enganya a ningú i que treballem per als ciutadans d’Altea, perquè tinguen per fi unes platges per al seu gaudi igual que per al turisme de qualitat que desitgem”. Ripoll incidix en la immensa alegria que li produïx “acabar la legislatura amb un compromís que tomé a l’inici, el camí està recorregut i  recorde que nosaltres no mentim, som transparents i així ho demostrem”.

Pin It on Pinterest