Select Page

Amb esta aprovació es finalitza el tramite de la moció presentada per Bloc i PSOE en 2008
La Generalitat Valenciana ha fet pública la declaració de Bé d’Interés Cultural per a l’Aqüeducte Romà dels Arcs amb la categoria de Monument. Amb esta publicació feta efectiva hui en el Boletín Oficial del Estado, es posa fi a una llarga tramitació burocràtica d’una moció conjunta Bloc i PSOE presentada al setembre del 2008 davant d’al Conselleria de Cultura i Educació.
La decisió en aquell llavors del govern local es va efectuar davant de la necessitat “atorgar la màxima protecció possible a este monument històric” comenta la regidora d’Urbanisme, Verónica López. López ha manifestat que “esta declaració és motiu d’alegria per al govern municipal tenint en compte que és una proposta molt reivindicada ja que en 2001 la regidora socialista Bárbara Alvado ja va sol·licitar la protecció de la zona i s’haguera evitat el llarg deteriorament patit”. Al llarg de tots estos anys “el valor patrimonial històric de l’Aqüeducte Romà no s’ha correspost amb la protecció que se li ha atorgat tenint en compte la seua importància ja que, segons estudis realitzats, probablement portava aigua des d’algun punt de l’Algar a la ciutat romana de l’Albir”.
López afig “ara amb esta declaració, aconseguim tindre ja marcat el perímetre de protecció i seguretat per a evitar que continue deprimint-se l’espai que ha patit l’impacte urbanístic i que ha provocat la desaparició d’alguns pilars. Ara correspon instar als organismes supramunicipals i inclús entitats bancàries a través de la seua Obra Social, per a poder efectuar de veritat la rehabilitació de la zona i elevar a monument no sols documental, sinó també físicament, l’Aqüeducte Romà dels Arcs”.
Actualment es desconeixen moltes dades d’esta infraestructura romana, inclús les dades que publica la Conselleria de Cultura sobre les restes constatades pareixen ser incorrectes, ja que referixen l’existència de restes al llarg de 260 metres, consistents en 26 bases de pilars. No obstant, el treball de camp desenvolupat en el marc de l’Avaluació Ambiental Estratègica de la Revisió del Pla General, ha permés localitzar més pilars “inclús un voluminosa resta del nucli de l’arrancada d’un arc de l’aqüeducte amb part de la canalització, situat a 500 metres del primer pilar conegut” constata la regidora.

Pin It on Pinterest