Select Page

L’alcalde destaca el compliment del que promet i un missatge d’esperança per als alteans i alteanes


L’equip de govern socialista ha anunciat hui un dels millors resultats pressupostaris dels últims deu anys al tancament de 2010. Així ho han donat a conéixer l’alcalde, Andrés Ripoll, i el regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo, reconeixent que “a pesar de l’oposició, este equip de govern ha complit amb la paraula donada, ha reduït el gasto municipal i ha obtingut un dels millors resultats en estos deu anys d’este Ajuntament”. Hidalgo ha explicat que “gràcies a tots els regidors s’ha aconseguit un resultat pressupostari positiu de 998.339,55 euros, és a dir, este Ajuntament ha ingressat quasi un milió d’euros més del que ha gastat”.
Des d’Hisenda, el regidor indica que és resultat de “totes eixes mesures que des de 2009 i presentades en el Pla Financer, es van anunciar que s’havien pres i que tindrien continuïtat. I el reflex de totes eixes mesures sense reduir els servicis prestats, és un estalvi d’un milió d’euros”. Són els millors resultats de la dècada “del segle XXI”, indica Hidalgo afegint “dades que confirmen que estàvem pel bon camí i preparats per a governar”. Així mateix, la reducció del gasto s’ha efectuat a través de dos partides “la de Personal i la de Béns i Servicis Corrents” indica el regidor puntualitzant “en les que tenim una baixada de gasto de 296.216 euros en Personal i 1.336.867 euros en Béns i Servicis Corrents”.
El romanent negatiu de Tresoreria també ha baixat com a fruit de totes estes dades indicades “ja que dels 15.819.809 euros aprovats en l’últim ple, s’ha passat a 15.245.022 euros, la qual cosa indica una reducció de 574.787 euros de baixada del romanent”.
Per la seua banda, l’alcalde ha certificat que “nosaltres complim i hem sigut capaços de gestionar i aconseguir un millor rendiment de l’Ajuntament amb un estalvi, un menor gasto municipal”. Ripoll remarca que eixes dades al final beneficien a tots i sobretot al pagament als comerciants i proveïdors. “Hem aconseguit l’estabilitat pressupostària i amb açò vull donar un missatge d’esperança a tots els alteans i alteanes perquè hem aconseguit uns resultats positius i anem pel bon camí”.

Pin It on Pinterest