Select Page

Andrés Ripoll: “ este Pressupost és el resultat de l’experiència de tres anys de Govern, durant els quals hem anat coneixent els punts dèbils de l’Ajuntament i actuant”


L’alcalde, Andrés Ripoll i el regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo, han donat a conéixer el contingut dels Pressuposts municipals per a este 2011. Uns pressupostos que van lligats a un Pla Economicofinancer de Reequilibri i Sanejament dissenyat per l’Equip de Govern i els tècnics municipals que té com a objectiu garantir la viabilitat del consistori. Segons dades aportades pel responsable de la Hisenda Municipal, el Pressupost 2011 contempla la quantitat de 28.246.000€ en la seua partida d’ingressos i de 28.073.000€ en la de gastos; la qual cosa suposa un superàvit de 173.000€.


Segons ha explicat l’edil d’Hisenda, “l’Equip de Govern presentem un esborrany de Pressupostos que forma part d’un Pla d’Estalvi Economicofinancer de Reequilibri a tres anys i un Pla de Sanejament a 15”. Al que ha afegit, “este Equip de Govern porta tres anys gestionant l’economia municipal posant límit al deute i prenent iniciatives reformadores en quasi totes les àrees de gestió d’este Ajuntament, per al que hem comptat amb la col•laboració dels tècnics i la iniciativa de tots i cada uns dels membres de l’Equip de Govern per a prestar els servicis d’una forma més racional amb l’objectiu que l’austeritat en el gasto siga un compromís ferm i a més l’austeritat tinga el sentit de determinació pel públic. No podíem seguir en la senda que ens havia deixat el PP de balafiament i de deute. Per això des que assumim la responsabilitat prenem mesures per a fer sostenible l’Ajuntament”. Així mateix, Hidalgo ha apuntat que els pressupostos i el Pla Economicofinancer van nàixer ja en el moment en què es va sol•licitar l’Auditoria d’este Ajuntament.
“Fruit de les reformes, estudis i previsions realitzades per les àrees d’Intervenció i Rendes de l’Ajuntament s’han plantejat una sèrie de mesures i compromisos per a absorbir no sols el Romanent Negatiu de Tresoreria, xifrat en 15.800.000€, sinó absorbir també les factures sense consignació que ascendixen a 3.100.000€”, ha matisat l’edil socialista; qui ha insistit en el fet que “este Pressupost és el primer any del Pla que presentem per a aconseguir l’equilibri p en estalvi net en tres anys i acabar amb tots els deutes d’este ajuntament en un termini de 15 anys”. Per a Hidalgo, els Pressupostos i el Pla Economicofinancer formen un tot i tenen molt a veure amb les decisions que l’Equip de Govern socialista ha pres fins ara.
Quant a les principals magnituds que contempla el Projecte de Pressupost, Hidalgo ha desvelat que en el capítol d’ingressos, estos patixen un augment del 8,67%, “pujada que respon que enguany ja està aprovat el Pla Parcial de Belles Arts i es van a produir una sèrie de rendiments molt puntuals”. En este capítol d’Ingressos, per Impostos Directes es recaptaran 10.440.000€; per Impostos Indirectes s’ingressaran 670.000€; per Taxes, 9.275.000; per Transferències Corrents, 4. 606.000€; Ingressos Patrimonials, 1.497.089€; Alienacions d’Inversions Reals, 767.920; Transferències de Capital 247.625€ i Passius Financers 742.198€. En este punt Hidalgo ha firmat, “es va a demanar un préstec de 742.198€ per a poder fer front a les quotes d’urbanització del Pla Parcial Belles Arts i així poder alienar una parcel•la d’allí i per fi poder pagar el local d’Urbanisme que es deu des de l’any 2003”.
Pel costat dels gastos, el regidor ha dit que “els gastos de personal baixen en un 7,51% i se situen en 8.895.000; que els gastos corrents s’incrementen en 1,76% per a situar-se en els 11.368.148€, però no és un increment real. El que passa és que s’ha canviat el capítol en el que se li pagava a l’Empresa Pública, per la qual cosa a esta xifra caldria descomptar-li 500.000€ pels pagaments que es fan a l’EPDM i altres 500.000€ pels pagaments pel cost del fem previst. Els gastos financers es reduïxen en 1,91; les Transferències Corrents es recuden en un 1,43%, però ací obria que sumar els 500.000€ que restem dels gastos corrents, així fins a un total de gastos de 28.073.392€”.
“Amb este Pressupost aconseguim un estalvi en els gastos de funcionament dels servicis municipals de 1.956.836€”, ha conclòs el regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo.
Per la seua banda l’alcalde, Andrés Ripoll ha agraït el treball de l’edil d’Hisenda i l’esforç realitzat per la resta d’edils de l’Equip de Govern que han hagut d’ajustar el pressupost de cada una de les seues àrees sense disminuir els servicis ni minvar la qualitat d’estos.
Ripoll ha incidit que “el Pressupost és el resultat de l’experiència de 3 anys de Govern, durant els quals hem anat coneixent els punts flacs de l’Ajuntament i on podíem actuar”. “Hem establit ja tota una sèrie de mesures correctores per a limitar el gasto de l’ajuntament i ajustar-se a esta nova situació que és globalitzadora i suposa el canvi de moltes coses per a adaptar-nos a la nova situació. Tota l’experiència adquirida i els estudis realitzats s’han plasmat en este Pla EconomicoFinancer que teníem l’obligació de fer i al que ens vam comprometre. Compromís que hem complit amb l’elaboració d’un Pla real i aplicable”, ha afegit el primer edil alteà.
Andrés Ripoll ha manifestat anar més lluny amb el Pla de Sanejament que també s’ha dissenyat “per a poder continuar prestant servicis als ciutadans, que és el que més ens preocupa”. Una vegada més, l’alcalde ha reconegut estar complint amb els compromisos adquirits en el seu dia amb els ciutadans d’Altea.
L’alcalde ha qualificat de “auster el Pressupost 2011”, però al mateix temps ha declarat, “nosaltres pensem a Altea i potser presentar en esta època que s’acosta un Pressupost restrictiu no és el més convenient per a la venda política, perquè podríem vendre una altra imatge, però abans que el resultat polític ens preocupa Altea i pensem que Altea realment necessita este Pla perquè eixir avant i que els ciutadans confien en el seu ajuntament”.
“La veritat és que estem satisfets d’haver-ho aconseguit, la veritat és que ens haguera agradat fer-ho un poc abans, però ho tenim ara i és un bon treball conscienciós que ara traslladem a la resta dels partits polítics”,ha conclòs l’alcalde.

Pin It on Pinterest