Select Page

 “Cuerpos/Sexualidades Heréticas y Prácticas Artísticas. Antecedentes históricos en el Estado español. De la teoría a la práctica y viceversa” és el títol del llibre elaborat des del grup d’investigació FIDEX (Figures de l’Excés i Polítiques del Cos) de la Facultat de Belles Arts d’Altea de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Altea i el Palau Altea Centre d’Arts. La presentació del mateix ha anat a càrrec dels seus dos directors, Daniel Tejero i Tatiana Sentamans acompanyades del regidor de Cultura, Miquel Zaragoza.
La dita publicació és el fruit del I Congrés Internacional homònim, ha comentat el regidor, “que va tindre lloc a Palau Altea Centre d’Arts els dies 4 i 5 de novembre del passat any 2010, finançat per la Direcció General de Política Científica de Generalitat Valenciana en convocatòria pública competitiva”. Zaragoza ha mencionat el laboriós treball d’un any editant el material de les contribucions, transcrivint les intervencions orals, organitzant-ho, contextualitzant, i complementant-ho amb altres textos, material gràfic documental i conclusions, el volum de quasi 350 pàgines que ha quedat finalment molt bé”. S’estructura en tres blocs han comentat els autors Daniel Tejero i Tatiana Sentamans, doctors de la Facultat de Belles Arts de la UMH. “els dos primers es componen d’assajos científics, debats i producció artística, i el tercer, constituïx el catàleg de l’exposició celebrada a Les Sales Alcabons i Les Rotes del Palau Altea Centre d’Arts, que va comptar amb obres dels investigadors del grup FIDEX de la UMH amb seu fixa a la Facultat de Belles Arts d’Altea”. El llibre compta amb la col·laboració d’investigadors i investigadores d’universitats de tot el país, així com d’artistes nacionals i internacionals, ha sigut dirigit pels Doctors de la Facultat de Belles Arts Daniel Tejero i Tatiana Sentamans, i dissenyat per Juan Mercader, Professor de Projectes de disseny Gràfic de l’EASD de Múrcia.
El grup d’investigació FIDEX (Figures de l’Excés i Polítiques del Cos), treballa al voltant de les polítiques identitàries quant a sexe, gènere i sexualitat en relació a les pràctiques artístiques i espera poder continuar treballant perquè el coneixement es transforme en polítiques socials que es revertisquen a manera de transferència tecnològica, en coneixement i cultura, des de les institucions públiques a la societat.
En el projecte han col·laborat junt amb el fonamental suport de l’Ajuntament d’Altea i del Palau Altea Centre d’Arts, les empreses locals: Hotel Tossal d’Altea, i la disfruteria l’Estanc, i les nacionals BS Erotic Goods for Nice Sex, Los Placeres de Lola i La Niña de los Peines.
El llibre podrà ser adquirit per 15 € més gastos d’enviament, seguint les instruccions descrites en el nostre blog (www.proyectocuerdas.blogspot.com), o bé físicament a Los Placeres de Lola (C/ Dr. Fourquet, 34, Madrid) i a La Niña de los Peines (St. Tomás, 24, Barri del Carme, València).

Pin It on Pinterest